Tâm sự

Tâm sự

lundi 14 décembre 2015

Ngủ trảo - Lagundi

Lagundi
Cut-leaf Chastetree
Ngủ trảo
Vitex negundo L.
Verbenaceae
Đại cương :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Đông và nam Phi Châu và Úc Châu và Á Châu. Cây được trồng rộng rãi và được tịch hóa ở những nơi khác.
Những nước, mà Cây Ngủ trảo Vitex negundo là thực vật bản địa bao gồm :
Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Tàu, Inde, Indonésie, Japon, Corée, le Kenya, Madagascar, Malaisie, Mozambique, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, và Vietnam.
Vitex negundo thường được tìm thấy gần ở những nguồn nước, của những đất gần đây bị xáo trộn, những đồng cỏ, và những khu rừng hỗn hợp mở.
Thực vật và môi trường :
Mô tả thực vật :
Đại mộc cao 3-8 m, thẳng, phân nhánh, cành hơi mốc, có lông, hình vuông, vỏ mịn màu xám.
Lá, mang 5 lá phụ thon, hiếm khi thấy có 3 lá, dạng hình một bàn tay 5 ngón ( ngủ trảo ), bìa nguyên, mặt trên không lông, mặt dưới mốc trắng, rất thơm, cuống dài. Những lá phụ dạng mũi dáo từ 4 đến 10 cm dài, hơi có lông ở mặt dưới, nhọn cả 2 đầu, lá phụ giữa lớn hơn những lá phụ khác.
Phát hoa, chùm tụ tán ở ngọn nhánh từ 10 đến 20 cm dài  mang trong phát hoa nhiều hoa màu tím, từ 6 đến 7 mm dài,
-  đài hoa, có lông mịn,  hình ống có 5 răng
- vành có ống cao, có lông rậm trong cổ họng, miệng rộng, môi trên nhỏ 2 thùy, môi dưới có 3 thùy, thùy giữa của môi dưới dài hơn.
- tiểu nhụy 4
Trái, quả mộng, hình cầu, khi trưởng thành trở nên đen, khoảng 4 mm đường kính, màu vàng, khô to 4 mm, màu vàng
Bộ phận sử dụng :
- Lá, vỏ, những rễ và những hạt .
- Những lá có thể thu hoạch 3 tháng sau khi hình thành.
Cây Ngủ trảo Vitex neguodo được thu hoạch vào đầu mùa hè và được sử dụng tươi hoặc sấy khô .
Thành phần hóa học và dược chất :
▪ Những Cây Ngủ trảo Vitex negundo chứa :
- và những chất nhựa thơm dễ bay hơi résines volatile parfumée.
- một dầu thiết yếu không màu,
- alcaloïde nishindine,
những flavonoïdes như :
- những flavones,
- lutéoline-7- glucoside,
- casticine,
- glycosides iridoïdes,
và những thành phần khác như :
- vitamine C,
- carotène,
- gluco-nonital,
- acide benzoïque,
- β-sitostérol
- và C-glycosides (Husain và al, 1992).
▪ Những glycosides flavonoïdes phổ biến nhất từ một trích xuất éthanolique của những Ngủ trảo Vitex negundo là :
- 5-hydroxy-3, 6, 7-triméthoxy-2- (3, 4 - dimtoxypheny) - 4 H - chrome sur-4-,
- và 5,7-dihydroxy-2- (3,4-dihydroxyphényl) 4H-chromène-4-one.
Trích xuất méthanolique cũng chứa :
- negundoside,
- agnuside,
- và vitegnoside.
Trái Cây Ngủ trảo Vitex negundo có chứa :
- nhựa résine,
- acides hữu cơ làm se thắt organiques astringentes,
- alcaloïdes,
- và một sắc tố pigment.
- acide mallic,
- và những chất màu nhuộm matières colorantes.
▪ Những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo chứa :
- triacontane-n-n-hentriacontane,
- n-pentatriacontane,
- n-nonacosane,
- acide p-hydrobenzoic,
- và acide 5- oxyisophthalic được phân lập.
- hydrocarbures,
- β-sitostérol,
- acide benzoïque
- và acide phtalique (Husain và al, 1992),
- diterpène chống viêm anti-inflammatoire,
- flavonoïdes,
- artemetin,
- và triterpenoides (Chawla và al, 1991, 1992).
- những acides béo,
- acide vanillique,
- 3, 4- acide dihydroxybenzoec được phân lập từ hạt.
▪ Trong phần đoạn acéto-acétate của những hạt, 2 phénylnaphtalène loại lignanes đã thu được và xác định, là :
- 6-hydroxy-4- (4-hydroxy-3-méthoxy-phényl) -3-hydroxy-méthyl-7-méthoxy-3, 4-dihydro-2-naphtaldéhyde,
- và vitedoamine A.
Vỏ thân Cây Ngủ trảo Vitex negundo có chứa lượng :
- leucoanthocyanidines (Husain và al, 1992; Chopra và al, 1956)
- Acide vanillique,
- acide p-hydroxybenzoïque,
- lutéoline.
- acide p-hydroxybenzoïque,
- và β-sitostérol,
đã được phân lập và xác định từ trích xuất méthanol và hexane của Cây Ngủ trảo Vitex negundo.
▪ Những thành phần chủ yếu của nước ép jus từ lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo là :
- casticine,
- isoorientine,
- chrysophanol D,
- acide p-hydroxybenzoïque
- và D-fructose.
- và lutéoline đã được phân lập từ vỏ Cây (Husain và al, 1992).
▪ Những thành phần chánh của dầu là :
- sabinène,
- linalol,
- terpinène-4-ol,
- β-caryophyllène ,
- α-guaiene
- và globulol cấu tạo bởi 61,8% dầu.  
▪ Trong những nghiên cứu trong ống nghiệm in vitro và trên cơ thể động vật in vivo cho thấy rằng những chất hóa học được phân lập từ những Cây Ngủ trảo Vitex negundo có những đặc tính :
- chống viêm anti-inflammatoire,
- kháng khuẩn antibactérien,
- tiềm năng chiống nấm antifongique,
- và hoạt động giảm đau analgésiques.
▪ Tinh dầu dễ bay hơi, nhựa résine, alcaloïde, acides lichens; glucoside.
▪ Thành phần của dầu Cây Ngủ trảo :
- sabinène,
- linalol,
- terpinène-4-ol,
- b-caryophyllène,
- một guaine,
- và globulol.
▪ Những rễ chứa :
- một furanoeremophilane.
● Dầu thiết yếu của hạt mang lại :
- 42 thành phần hợp chất đại diện cho 91,36% của dầu .
Những thành phầnh chánh là :
- acide n-Hexadecanoic (17,68%),
- eudesm-4 (14) -en-11-ol (12,39%),
- và oxyde de caryophyllène (10,79%)
đã được cho là những thành phần chánh, như những nghiên cứu như sau :
Phân tích dầu thiết yếu của những , hoa, và trái khô mang lại những thành phần chánh như :
▪ Nghiên cứu trên những tinh dầu thiết yếu, cho thấy thành phần B-caryophyllène chung cho lá, hoa, và trái khô.
▪ Lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo :.
- α-guaiene,
- époxyde carryophyllene,
- và éthyl-hexadecenoate;
▪ Hoa Cây Ngủ trảo Vitex negundo :
- α-sélinène,
- germacren-4-ol,
- époxydes carryophyllene,
- và E-nerolidol;
Trái :
- β-sélinène,
- α-cédrène,
- germacrène D
- và acide hexadécanoïque.
▪ Từ tinh dầu thiết yếu HE, mang lại :
- pinène,
- limonène,
- camphène,
- phellandrène,
- methylheptanone,
- cumène,
- linalol,
- camphre,
- 4-terpinéol,
- citral,
- oxyde caryophylline,
- caryophyllène,
- acétate de terpinyle,
- benzylidène – déhyde
- và cinnamaldéhyde đã được xác định.
- Nishinaside và regundiside được phân lập tử .
● Theo một nghiên cứu khác những thành phần hợp chất được phân lập trong Cây Ngủ trảo Vitex negundo được phân tích là :
- β-phellandrène (31,3%),
- phytol (28,3%),
- và β-caryophyllène (12,6%).
- α-caryophyllène (5,1%),
- oxyde de caryophyllène (3,6%),
- α-pinène (3,4%),
- và bicyclogermacrene.
[Plantes médicinales du Sindh par Atta-ur-Rahman, M. Iqbal Choudhary et Saifullah Bullo]
Đặc tính trị liệu :
► Chữa trị :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo này được sử dụng rộng rãi trong y học truyền thống Tàu, với căn bản dược thảo Cây Ngủ trảo Vitex negundo, nó xếp hang thứ 2 trong chữa trị quan trọng nhất cho :
- viêm phế quản mãn tính bronchite chronique.
( những dưới loài Vitex negundo cannabifolia (Sieb. & Zucc.) Main-Mazz. được sử dụng )
▪ Cây Ngủ trảo Vitex negundo có những đặc tính chủ yếu như :
- chống dị ứng anti histamine,
- chống oxy hóa anti-oxydant,
- chống ung thư anti cancéreux,
- kháng khuẩn anti-bactérien,
- kháng siêu vi khuẩn anti virale,
- chống nấm anti fongique
- và đặc tính chống viêm anti-inflammatoires.
▪ Những Cây Ngủ trảo Vitex negundo là thuốc :
- làm se thắt astringentes,
- hạ nhiệt fébrifuge,
- an thần sédatif,
- thuốc bổ tonique
- và diệt giun sán vermifuge.
▪ có lợi ích để làm :
- phát tán những sưng phòng những khớp xương của bệnh thấp khớp cấp tính articulations de rhumatisme aigu,
- và của những dịch hoàn của bệnh lậu bị dồn nén testicules de gonorrhée réprimée.
Nước ép jus của những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để :
- loại bỏ chất thải do sự kết thành thai nhi enlever décharge fétide,
- và những trùng sâu từ vết loét vers de ulcères,
Trong khi, một loại dầu được chế biến với nước ép jus của những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được áp dụng trên :
- những viêm xoang sinus,
- và bệnh tràng nhạc écrouelles.
▪ Nước nấu sắc décoction của thân Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng trong chữa trị :
- phỏng cháy brûlures,
- và phỏng nước sôi ébouillantage.
▪ Những trái khô là thuốc :
- diệt giun sán vermifuge.
Trái Ngủ trảo cũng được sử dụng cho :
- đau thắt ngực angine de poitrine,
- bệnh cảm lạnh rhumes,
- ho toux,
- khó khăn bệnh thấp khớp rhumatismales, …v…v..
▪ Những hạt baies tươi được nghiền nát thành bột nhão pâte và được sử dụng dưới dạng một dung dịch trong alcool teinture cho :
- giảm bệnh tê liệt paralysie,
- đau nhức trong những tay chân ( tứ chi ) douleurs dans les membres,
- suy nhược faiblesse, v…v…
Rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo là :
- long đờm expectorante,
- hạ nhiệt fébrifuge
- và bổ tonique
được sử dụng trong chữa trị :
- cảm lạnh rhume,
- và những bệnh thấp khớp affections rhumatismales.
Rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo được thu hoạch vào cuối mùa hè và mùa thu, và được sấy khô để sử dụng về sau .
Cây Ngủ trảo Vitex negundo được cho là để ngăn ngừa :
- bệnh sốt rét paludisme,
và cũng dùng chữa trị :
- bệnh kiết lỵ do vi khuẩn dysenterie bactérienne.
▪ Những trích xuất của Cây Ngủ trảo Vitex negundo cho thấy một hoạt động :
- thuốc sát trùng bactéricide,
- và chống ung bướu khối u anti-tumorale.
Toàn Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để chuẩn bị cho những loại thuốc.
▪ Trích xuất của Cây Ngủ trảo Vitex negundo này đã được sử dụng trong hệ thống y học truyền thống ayurvédique của những thuốc để chữa lành nhiều bệnh.
▪ Những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng trong hệ thống y học Unani của thuốc
▪ và những , những rễ, và những hoa Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng trong những phương thuốc căn bản dược thảo và trong gia đình để chữa trị những bệnh tật khác nhau.
► Những lợi ích đáng chú ý, mà những nhà thực hành góp nhặt :
 Giảm những rối loạn tiêu hóa troubles digestifs :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo cải thiện :
- khẩu vị appétit
- và sự tiêu hóa digestion.
có lợi ích trong :
- mất khẩu vị bữa ăn perte d'appétit,
- chán ăn anorexie,
- viêm gan hépatite
- và diệt giun sán vermifuge.
Hoa Cây Ngủ trảo Vitex negundo có thể sử dụng để loại bỏ những rối loạn tiêu hóa troubles digestifs như là
- bệnh tiêu chảy diarrhée,
- bệnh tả choléra và những bệnh tương tự .
Rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo quá tốt để làm giảm :
- đau bụng tiêu chảy coliques,
- rối loạn tiêu hóa khó tiêu dyspepsie
- và những giun đuờng ruột vers intestinaux.
Bột của rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo có chức năng như chất chỉ thống démulcent và do đó được sử dụng để chữa trị :
- những bệnh trĩ hémorroïdes.
● Bổ cho gan tonique pour le foie :
Hoa Cây Ngủ trảo Vitex negundo giúp chữa trị :
- bệnh phổi foie.
Mover, những nghiên cứu đã tìm thấy những Cây Ngủ trảo Vitex negundo có những hiệu quả  :
- bảo vệ gan hépatoprotectrices
trên những độc tính của gan toxicité du foie, gây ra do những chất :
- một glucoside iridiod,
- negundoside.
● Chữa tri những đau đớn của hệ hô hấp respiratoires :
Bộ Y tế philippin đã công nhận tính hiệu quả của Cây Ngủ trảo Vitex negundo này cho những chữa trị những đau đớn đường hô hấp plaintes respiratoires như :
- bệnh suyễn asthme,
- viêm yết hầu ( viêm họng ) pharyngite,
- ho toux,
- cảm lạnh rhume
- và bệnh cúm grippe.
Thật vậy, chính phủ philippin đang thúc đẩy Cây Ngủ trảo Vitex negundo này như một thay thế tự nhiên cho :
- thuốc ho phương Tây anti-toussifs occidentaux.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo đã được tìm thấy rằng có những đặc tính như :
- chống viêm anti-inflammatoires,
- chống vi khuẩn anti-microbiennes,
- và những đặc tính giảm đau analgésiques.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo cải thiện sự thông khí ventilation do đó được sử dụng trong :
- viêm phổi pneumonie,
- và viêm màng phổi pleurésie.
Hơn nữa, Cây Ngủ trảo Vitex negundo có chứa một thành phần hợp chất gọi là :
- Chrysoplenol D
với những đặc tính  làm :
- thư giản bắp cơ  relaxantes musculaires,
- và chống dị ứng anti-histaminiques.
giúp giảm những vấn đề của hệ hô hấp respiratoires.
Chẳng hạn như : nó ức chế sự sản xuất của những nhóm hóa chất được gọi là leucotriènes đi kèm với những viêm inflammation một khi bị tấn công của bệnh :
- suyễn asthme.
Ngoài ra, Cây Ngủ trảo Vitex negundo có hiệu quả :
- chống ho antitussifs
- và chống suyễn anti-asthmatiques
do những hoạt động chống viêm anti-inflammatoire của nó.
Cũng như Cây Ngủ trảo Vitex negundo giúp làm giảm nghiêm trọng của những triệu chứng của :
- lên cơn suyễn crise d'asthme.
● Hệ tuần hoàn :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo cải thiện quá trình của :
- sự tuần hoàn máu circulation sanguine.
● Chống lại bệnh thấp khớp Rheumatism :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo sau khi làm nóng cũng được áp dụng những bộ phận ảnh hưởng để cho :
- những đau đầu maux de tête,
- sưng bìu dái gonflement du scrotum,
- đau khớp douleur arthritique.
Dùng một dung dịch trong alcool teinture của vỏ rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo là được xem như có hiệu quả trong chữa trị :
- những bệnh thấp khớp rhumatismes.
Thêm nữa, một tắm hơi nước được chuẫn bị từ Cây Ngủ trảo Vitex negundo cũng giúp chữa trị những bệnh thấp khớp affections rhumatismales.
▪ Những của Cây Ngủ trảo Vitex negundo cũng làm giảm :
- bệnh viêm inflammation,
- và sưng những khớp xương enflure des articulations.
Hơn nữa, những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được dùng để làm giảm :
- những bong gân cơ bắp entorses musculaires, là tốt .
Đối với điều này, những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được nghiền nát hoặc hơ nóng trên lửa trong một nồi đất và sau đó sử dụng như một thuốc dán đắp cataplasme.
 Hóa sẹo chữa lành bệnh ngoài da maladies de peau :
Hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo là toàn hảo để cung cấp làm giảm những vấn đề của da, như là :
- những mụn nhọt furoncles,
- những nỗi mẫn của bệnh trái rạ ( thủy đậu ) éruptions de varicelle,
- và thậm chí bệnh phong cùi lèpre
do hiệu quả làm lạnh refroidissement của nó cũng như những đặc tính :
- sát trùng antiseptiques.
hơn nữa, những đặc tính :
- chống dị ứng anti-histaminiques
Cây Ngủ trảo Vitex negundo, góp phần với những hiệu quả chống ngứa anti-démangeaisons.
Người ta cũng có thể sử dụng một nước nấu sắc décoction, chế biến từ những hạt Ngủ trảo, để :
- chữa lành bệnh viêm miệng inflammation de la bouche.
▪ Ngoài ra, trong khi chữa trị với :
- những vết phỏng brûlures,
● Giảm đau analgésique để làm dịu đau nhức soulager la douleur :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo là tốt nhất cho :
- chống viêm anti-inflammatoire,
- kháng khuẩn antibactérien.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo là thuốc :
- bổ não tonique du cerveau
do đó lợi ích cho đau đầu maux de tête,
- đau thần kinh tọa sciatique,
- viêm khớp dạng thấp khớp arthrite rhumatismale,
- viêm dịch khớp synovite, ( viêm mang hoạt dịch synoviale )
- cải thiện trí nhớ mémoire.
▪ Cây Ngủ trảo Vitex negundo đã cho thấy là rất hiệu quả như :
- giảm những đau nhức douleur
do những đặc tính giảm đau analgésiques và thậm chí còn được so sánh với những thuốc như là aspirine trong những thử nghiệm.
▪ Cây Ngủ trảo Vitex negundo có thể dùng cho :
- những đau đầu maux de tête.
▪ Khi sử dụng phương thuốc cho trẻ em, sử dụng ít hơn cho thực hiện nước nấu sắc  décoction.
● Da, tóc :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo cũng được sử dụng như :
- một thuốc bổ cho tóc cheveux
● Đường tiẻu :
Cây Ngủ trảo Vitex negundo lợi ích trong :
- tiểu khó dysurie
- và vô niệu anurie.
● Sinh dục và những bệnh khác :
Trong trường hợp viêm cầu khuẩn bệnh lậu gonococcique, nó giúp đi tiểu trong suôn sẽ .
Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng như một thuốc chính trong :
- thương hàn typhoïde,
-  và sốt sốt rét fièvre paludisme.
Cây Ngủ trảo Vitex negundosử dùng để giảm :
- những viêm sưng bệnh thấp khớp gonflements inflammatoires rhumatismales,
- và của những khớp xương articulations,
- và sưng dịch hoàn gonflement des testicules kết hợp với một viêm tinh mào épididymite do cầu khuẩn bệnh lậu gonococcique,
- và viêm tinh hoàn orchite.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo cải thiện dòng chảy kinh nguyệt flux menstruel do đó sử dụng trong :
- đau bụng kinh dysménorrhée,
- và những bệnh sản khoa obstétricales.
Kinh nghiệm dân gian :
▪ Trong y học truyền thống Ayurveda và Unani Ấn Độ, những và những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng cho :
- bệnh thấp khớp rhumatismes,
- và viêm khớp xương inflammations articulaires.
Nước nấu sắc décoction của Cây Ngủ trảo Vitex negundo dùng uống như :
- một lợi tiểu diurétique.
▪ Như một phương thuốc dân gian, những người trong những nước như Philippines, Tàu, Corée, Japon, Indonésie và những nước Á Châu khác thường dùng Cây Ngủ trảo Vitex negundo như một phương thuốc căn bản dược thảo để :
- giảm những đau nhức douleur sau khi nhổ răng extractions dentaires.
▪ Ở Bangladesh, sử dụng cho :
- đau đầu maux de tête,
- suy nhược faiblesse,
- ói mữa  vomissements,
- sốt rét sốt đen fièvre noire paludisme.
▪ Trong Đông Dương Indochine, nước nấu sắc décoction rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng cho :
- bệnh sốt từng cơn ( sốt không liên tục ) fièvres intermittentes.
▪ Ở Sri Lanka, được sử dụng cho :
- bệnh đau mắt maladie des yeux,
- đau răng maux de dents,
- bệnh thấp khớp rhumatismes;
được sử dụng như :
- thuốc bổ tonique,
- thuốc tống hơi  carminatives,
- và diệt giun sán vermifuge.
▪ Ở Cambodge, LaosVietnam, Cây Ngủ trảo Vitex negundo. được sử dụng để :
- chữa lành những vết thương guérir les blessures,
và chữa trị :
- bệnh béribéri,
- bệnh tê liệt paralysie.
▪ Trong Tàu, Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để chữa trị :
- ho toux,
- bệnh tả choléra,
- béribéri
- và bệnh cổ chướng hydropisie,
- bệnh sốt fièvre,
- thêm sinh lực revigorer.
 và để chữa trị :
- bệnh kiết lỵ dysenterie.
▪ Trong Ấn Độ, Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để thúc đẩy :
- sự tiêu hóa digestion,
- trục thải những trùng giun đường ruột vers intestinaux,
- thúc đẩy tăng trưởng tóc croissance des cheveux,
- giảm viêm inflammation,
- chữa trị bệnh suyễn asthme,
- chống rắn độc serpent empoisonnement,
- thêm sinh lực revigorer,
- tranh đấu chống sốt fièvre.
- và làm dịu ngứa démangeaisons.
▪ Ở Philippines, Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để thúc đẩy :
- sự bài tiết sữa sécrétion de lait
- và những kinh nguyệt menstrues.
 [Plantes médicinales de la région Asie-Pacifique: Médicaments pour l'avenir?]
▪ Nước nấu sắc décoction của Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng bên ngoài cơ thể để :
- lau rửa sạch những loét nettoyage des ulcères
và bên trong để :
- những chứng đầy hơi flatulences.
cũng được sử dụng như :
- lợi sữa galactagogue,
- và dịu đau trấn thống emménagogue.
▪ Nước nấu sắc décoction của vỏ, ngọn và những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng như :
- chống đau dạ dày anti gastralgies.
▪ Nước nấu sắc décoction của Cây Ngủ trảo Vitex negundo và hạt tiêu dài sử dụng cho :
- sốt sổ mũi fièvre catarrhale
kết hợp với :
- tắc nghẽn đầu congestion de la tête,
- và  tai nặng ( không thính tai ) dullness of hearing.
▪ Tắm hơi nước, được chuẩn bị với Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để chữa trị :
- bệnh sốt fébrile,
- chứng sổ nước mũi catarrhale,
- và những bệnh thấp khớp affections rhumatismales.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo sử dụng trong :
- nước tắm thơm,
- cũng như là một thuốc diệt côn trùng insectifuge.
▪ Những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được dùng cho :
- tiêu chảy diarrhée,
- bệnh tả choléra,
- sốt fièvre
- và những bệnh của gan maladies du foie;
và cũng sử dụng như :
- thuốc bổ tim tonique cardiaque.
▪ Nước ép Jus của những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để :
- loại bỏ những chất thải có mùi hôi thúi  rejets fétides,
- và những sâu trùng từ vết loét  vers ulcères.
Bột nhão những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được dụng cho :
- lá lách to splénomégalie.
Hoathân Cây Ngủ trảo Vitex negundo dạng bột , được sử dụng để chữa trị :
- chảy máu dạ dày saignements de l'estomac,
- và đường ruột intestins.
Trái Cây Ngủ trảo Vitex negundo sử dụng như :
- bổ thần kinh nervine,
- thuộc về đầu céphalique,
- và dịu đau trấn thống emménagogue.
Trái Cây Ngủ trảo Vitex negundo dùng cho :
- đau đầu maux de tête,
- chứng viêm nước catarrhe,
- và những mắt chảy nước yeux larmoyants.
những trái Cây Ngủ trảo Vitex negundo khô được sử dụng như :
- diệt giun sán vermifuge.
▪ Những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo được đun sôi trong nước và ăn hoặc uống nước để :
- ngăn ngừa sự lan rộng của chất độc từ vết cắn của những động vật có nộc độc toxine de morsures d'animaux venimeux.
▪ Ngâm trong nước đun sôi infusion của những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để :
- khử trùng những vết thương désinfection des plaies,
- và những vết loét ulcères.
▪ Những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo được chế biến như một thuốc để :
- làm mát những bệnh ngoài da refroidissement maladies de peau,
- bệnh phong cùi lèpre,
- và viêm miệng inflammation de la bouche.
  Ngâm infusion những hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo trong rượu, sử dụng cho :
- chứng thủng nước ( cổ chướng ) hydropisie.
Rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng như :
- thuốc bổ tonique,
- hạ nhiệt fébrifuge
- và long đờm expectorant.
Rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundođược sử dụng để chữa trị :
- rối loạn tiêu hóa khó tiêu dyspepsie,
- đau bụng tiêu chảy coliques,
- bệnh thấp khớp rhumatismes,
- những trùng giun vers,
- những mụn nhọt furoncles,
- và bệnh phong cùi lèpre.
Bột rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo sử dụng cho :
- những bệnh trĩ pieux như thuốc giảm đau ( chỉ thống ) émollient;
cũng cho :
- bệnh kiết lỵ dysenterie.
  Dung dịch trong alcool teinture của vỏ rễ Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng cho :
- bàng quang bị kích ứng vessie irritable,
và cho :
- bệnh thấp khớp rhumatismes.
▪ Dầu cũng được sử dụng như một áp dụng thoa chà xát cho những :
- sưng phù những tuyến hạch gonflement glandulaire,
- hoặc bệnh lao cổ tuberculeuse du cou.
Dầu cũng được sử dụng để chữa trị :
- tróc mài những vết thương desquamation plaies,
- và những vết loét ulcères.
▪ Một dầu được bào chế với nước ép jus sử dụng cho :
- viêm xoang sinus,
- và bệnh tràng nhạc écrouelles.
Nghiên cứu :
● Chống co giật Anticonvulsivant / Chữa trị hổ trợ Traitement adjuvant:
Nghiên cứu đánh giá hoạt động chống co giật anticonvulsivante của những trích xuất Cây Ngủ trảo Vitex negundo ở chuột albinos.
Những kết quả cho thấy rằng Cây Ngủ trảo Vitex negundo có sở hữu một hoạt động chống co giật anticonvulsivant đặc biệt đối với PTZ (pentylenetetarazole)
Những cơn co giật gây ra, với một sự giảm đáng kể số lần và thời gian của những co giật convulsions.
Tiềm năng của diphénylhydantoinacide valproïque cho thấy rằng nó có thể là lợi ích như là chữa trị hổ trợ để giảm những nhu cầu của những thuốc điều trị.
● Chống siêu vi khuẩn antimicrobiens :
Những trích xuất đã được thử nghiệm để chống lại 5 loài vi khuẩn bactériennes ( S aureus, P vulgaris, B. subtilis, E coli, P aeruginosa) và 3 loài nấm fongiques (A niger, A Flavon, C albicans).
Trong số đó những trích xuất trong nước / trích xuất éthanol đã cho thấy một hoạt động kháng khuẩn antimicrobienne tối đa và trích xuất trong nước, một hoạt động chống nấm antifongique tối đa chống lại tất cả những loài thử nghiệm.
● Bảo vệ dạ dầy Gastroprotecteurs / flavonoïdes :
Nghiên cứu điều tra ở những chuột albinos, hoạt động bảo vệ gan gastroprotecteur của trích xuất nước của Cây Ngủ trảo Vitex negundo chống lại những tổn thương niêm mạc muqueux gây ra bởi aspirine, tiết lộ Cây Ngủ trảo Vitex negundo có một vai trò quan trọng trong chữa trị bệnh loét ulcère.
Nghiên cứu hóa chất thực vật phytochimiques mang lại sự hiện diện của flavonoïdes có thể là trách nhiệm của sự bảo vệ dạ dầy gastroprotection.
● Bảo vệ gan Hépatoprotecteur / Negundoside:
Thành phần Negundoside, một glycoside iridoïde từ những của Cây Ngủ trảo Vitex negundo đã được nghiên cứu cho hiệu quả của nó về độc tính cho gan toxicité hépato-hépatique gây ra bởi CCl4.
Những kết quả cho thấy chất Négundoside thực hiện một hiệu quả bảo vệ của CYP2E1 phụ thuộc độc tính CCl4 thông qua sự ức chế sự oxy hóa chất béo không bảo hòa peroxydation lipidique, tiếp theo là cải thiện cân bằng nội môi homeostass của calcium bên trong tế bào ( nội tế bào ) intracellulaire và sự ức chế phân hóa tố thủy giải chất đạm proteases Ca-phụ thuộc.
● Giảm nhạy cảm với những kích thích đau đớn antinociceptive / chống viêm anti-inflammatoires / hạt :
Nghiên cứu cho thấy trích xuất éthanol của hạt Cây Ngủ trảo Vitex negundo tương tác với hệ thống opioïde và có thể hiệu quả hơn trên đau nhức của bệnh viêm douleur inflammatoire. Kết quả khác chỉ ra rằng những hiệu quả giảm đau analgésiques có thể là một phần qua trung gian bởi một hoạt động chống viêm anti-inflammatoire.
Hoạt động chống viêm analgésique có thể là do sự phong phú của acides béo với những hiệu quả hiệp đồng effets synergiques.
● Giảm nhạy cảm với những kích đau đớn antinociceptive / Lá :
Nghiên cứu điều tra ở chuột hoạt động giảm quá trình nhạy cảm với những kích thích đau đớn antinociceptive của trích xuất éthanolique từ Cây Ngủ trảo Vitex negundo đã cho thấy một hoạt động giảm đau analgésique với liều phụ thuộc đáng kể.
10 lần liều của trích xuất sản xuất những hiệu quả được so sánh với mépéridine, thuốc tiêu chuẩn.
Thành phần naloxone một hợp chất polycyclique không có đão ngược hiệu quả giảm đau analgésique của trích xuất Cây Ngủ trảo Vitex negundo.
Những kết quả cho thấy cho cả hai một hoạt động giảm đau analgésique trung ương central  và ngoại vi périphérique và cũng cho thấy một tiềm năng như phương pháp chữa trị hỗ trợ với những thuốc giảm đau analgésiques.
● Gây độc tế bào cytotoxicité / Chống ung bướu khối u antitumorale:
Nghiên cứu trích xuất éthanol và trích xuất nước của Cây Ngủ trảo Vitex negundo chống lại khối u bạch huyết cổ trướng lymphome ascitique của Dalton cho thấy một hiệu quả chống ung bướu khối u antitumoral. Nghiên cứ cho thấy một trích xuất hydroalcoolique của những bộ phận trên không cho thấy hoạt động gây độc tế bào cao hơn thực hiện trong ống nghiệm in vitro chống lại dòng khối u bạch huyết cổ trướng ascite de lymphome của Dalton.
● Chống oxy hóa Antioxydant / Chống tăng sinh anti-proliférative / Qua dự đoán Passer-prédite Vitex negundo :
Trích xuất Cây Ngủ trảo Vitex negundo cho thấy sức  mạnh làm sạch những gốc tự do mạnh nhất piéger les radicaux libres bởi so với 2 chất chống oxy hóa antioxydants thương mại.
Một trích xuất éthanol đã cho thấy tính gây độc tế bào cytotoxicité của những tế bào HepG2 một cách phụ thuộc vào liều dùng và thời gian .
Những nghiên cứu thực nghiệm xác minh những dự đoán thu được bởi thiết kế chiến lược qua dự đoán PASS-prédite.
● Chống tiểu đường Antidiabétique / Tiềm năng  / Lá :
Nghiên cứu đánh giá trích xuất trong nước và trích xuất éthanol của những lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo cho hoạt động chống tiệu đường antidiabétique trong những mô hình của chuột bệnh tiểu đường diabétiques gây ra bởi chất alloxane.
Những kết quả cho thấy trích xuất trong nước với một hoạt động đáng kể, lớn hơn so với trích xuất éthanolique, và được so sánh với glibenclamide, thuốc chống bệnh tiểu đường antidiabétique tiêu chuẩn.
● VIH-1 ức chế sự sao chép ngược inhibition transcriptase inverse / Lá :
Nghên cứu đánh giá những hiệu quả trích xuất éthanolique của Cây Ngủ trảo Vitex negundo chống lại VIH-1 của sao chép ngược Reverse Transcriptase (RT) và xác định và định lượng những hiện diện flavonoïdes.
Những kết quả cho thấy Cây Ngủ trảo Vitex negundo có những chất chống RT anti-RT.
Hoạt động đã được chỉ định có thể có với sự hiện diện của flavonoïdes, trong đặc biệt, số lượng lớn kaempherol, myricétine, và quercétine.
α-amylase / Giảm đường máu cao hyperglycémie sau bữa ăn trưa post-prandiale :
Nghiên cứu đánh giá α-amylase hiệu quả chất ức chế của trích xuất flavonoïdes từ những bộ phận khác nhau của Cây Ngủ trảo Vitex negundo và Cây Xuyên tâm liên  Andrographis.paniculata.
Ngoại trừ những trích xuất flavonoïdes của Vitex negundo, tất cả những thử nghiệm flavonoïdes khác của những bộ phận của cây cho thấy rằng 50% sự ức chế của hoạt động α-amylase, trong chỉ định những flavonoïdes của 2 cây có thể có hiệu quả để giảm hạ đường máu cao hyperglycémie của buổi ăn trưa prandiale poste.
● Chống hảo éosin Antieosinophilic / chống suyễn anti-asthme / Lá :
Nghiên cứu đánh giá của những trích xuất Cây Ngủ trảo Vitex negundo và những phần của hành động trên phế quản bronchique siêu phản ứng hyperréactivité sử dụng egg-albumine gây ra bệnh suyễn asthme ở những chuột cobayes.
Những kết quả cho thấy phần đoạn phụ sous-fraction trong nước của Cây Ngủ trảo Vitex negundo có hoạt động chống ái éosine antieosinophilic, giảm siêu phản ứng phế quản  hyperréactivité bronchique.
Những kết quả chỉ ra tiềm năng lợi ích trong chữa trị :
- bệnh suyễn asthme,
- và những bệnh viêm inflammatoires,
- bệnh dị ứng allergies,
- và những bệnh về miễn dịch immunologiques.
● Kháng khuẩn antibactérien /Lá, Hoa, Trái :
Nghiên cứu những trích xuất của , hoa, những hạt của Cây Ngủ trảo Vitex negundo đã thực thực hiện để đánh giá hoạt động kháng khuẩn antibactérienne trong ống nghiệm in vitro chống lại những yếu tố thực vật gây bệnh phytopathogènes như Pseudomonas solanacearum và Xanthomonas axonopodis.
Trích xuất acétate d'éthyle cho thấy một sự ức chế đáng kể.
Truy tìm hóa chất thực vật phytochimique mang lại alcaloïdes, flavonoïdes, những tanins, những glycosides cardiaques và những terpènes.
● Bảo vệ thần kinh neuroprotecteur / éthanol gây ra áp lực oxy hóa cho não cérébrale du stress oxydatif :
Nghiên cứu đánh giá những phần đoạn khác của trích xuất hydrométhanolique của Cây Ngủ trảo Vitex negundo chống lại sự căn thẳng oxy hóa stress oxydatif não gây ra bởi éthanol ở chuột.
Những kết quả cho thấy một hành động bảo vệ trên não cerveau, do tiềm năng chống oxy hóa antioxydant của nó.
Hoạt động của phần đoạn chloroformique đã được so sánh với α-tocophéroltiêu chuẩn.
● Chống nấm antifongique :
▪ Một glycoside flavonoïde mới chống nấm antifongique của Cây Ngủ trảo Vitex negundo: Nghiên cứu đã phân lập một glycoside de flavone mới và một hợp chất đã biết để có một hoạt động chống khuẩn antifongique đáng kể chống lại Tricophyton mentagrophytes và Cryptococcus neoformans.
▪ Trích xuất alcoolique những hạt của trái Cây Ngủ trảo Vitex negundo đã cho thấy một hoạt động đáng kể chống lại Fusarium solani và phản ứng vừa phải chống lại Microsporum canis với không hiệu quả chống lại Candida albicans.
Hiệu quả xấu và rủi ro : 
▪ An toàn :
▪ Những phản ứng phụ của sự sử dụng Cây Ngủ trảo Vitex negundo là rất hiếm. Sự rối loạn dạ dày-ruột gastro-intestinaux nhẹ và một nổi chẫn phát ban ở da éruption cutanée với những kích ứng ngứa nhẹ démangeaisons nhẹ đã được ghi nhận không quá 2% ở những người đàn bà được theo dõi trong khi dùng Cây Ngủ trảo Vitex negundo.
▪ Cây Ngủ trảo không được đề nghị để sử dụng ở những người phụ nữ trong thời kỳ mang thai
▪ Phải thận trọng khi dùng tất cả những thảo dược để chữa bệnh. Những thảo dược thường  được đi kèm với những thảo dược có hiệu quả đối lập khác để trung hòa những độc tính toxicité.
Ứng dụng :
● Những phương thuốc dân gian của Cây ngủ trảo :
▪ Để làm giảm trầm cảm tiêu hóa détresse digestive, người ta có thể thực hiện một nước nấu sắc décoction bằng cách đun sôi một nắm hoa Cây Ngủ trảo Vitex negundo trong 2 tách nước cho đến khi số lượng sắc xuống còn phân nửa .
Lọc dung dịch và chia làm 3 phần, dùng uống 3 lần / ngày.
▪ Cho bệnh suyễn asthme và ho toux :
Dùng ¼ nước nấu sắc décoction. 3 lần / ngày .
Khi để hạ sốt fièvre, uống được uống cứ mỗi 3 giờ.
▪ Tắm nước thơm hoặc một một miếng bọt biển tắm.
Thực hiện đun sôi 4 nắm lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo trong một nồi nước trong 5 phút, sử dụng nước nấu sắc ấm để lau rửa với một miếng bọt biển .
▪ Những người mắc phải bệnh :
- suyễn asthme,
có thể đun sôi 6 muỗng súp tươi hoặc 4 muỗng súp của Cây Ngủ trảo Vitex negundo khô của cây này trong 2 tách nước trong vòng 15 phút. Dùng uống 3 lần / ngày, cứ mỗi 3 hoặc 4 giờ. Liên tục chữa trị trong 1 tuần.
Ngoài ra, thâm tím Cây Ngủ trảo Vitex negundo có thể áp dụng đắp trên trán .
▪ Để giảm :
- đau răng maux de dents,
thực hiện đun sôi 6 muỗng súp tươi hoặc 4 muỗng súp của lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo sấy khô trong 2 tách nước, cho đến khi sắc xuống còn phân nửa số lượng nước bóc hơi.
Chìa dung dịch ra làm 3 phần và uống cứ mỗi 3 hoặc 4 giờ.
▪ Một phương thuốc khác được thực hiện với nước đun sôi 1 nắm hoặc 2, những lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo trong một nồi nước trong khoảng 5 phút, để nguội và lọc dung dịch thu được, sau đó được dùng để lau rửa với nước nấu sắc décoction này, 1 hoặc 2 lần / ngày để làm :
- ngừng chảy máu arrêter le saignement.
▪ Ngâm chìm trong nước tắm nóng, với nước của Cây Ngủ trảo Vitex negundo này, được thêm vào, giúp ngăn ngừa :
- những vết chích của côn trùng piqûres d'insectes.
▪ Một nước nấu sắc décoction chế biến từ những hoa Cây Ngủ trảo Vitex negundo cũng có chức năng :
- một thuốc bổ tim tonique cardiaque.
Hơn nữa, nghiên cứu phát hiện rằng thảo dược cung cấp cho những lợi ích :
- chống co giật anticonvulsivants,
bảo vệ chống lại những cơn co giật crises.
▪ Nước nấu sắc décoction của Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng tắm nóng bởi những phụ nữ mắc phải :
- cơn đau nhức sau thời kỳ sanh đẻ ( hậu sản )  période puerpérale.
cũng được sử dụng để tắm cho những em bé sơ sinh .
▪ Ngoài sự sử dụng như một nước nấu sắc décoction, người ta có thể áp dụng nghiền nát Cây Ngủ trảo Vitex negundo và đắp trên trán hoặc nhồi nhét vào trong một cái gối oreiller và ngủ trên đó để làm giảm :
- đau đầu maux de tête,
- và chứng viêm nước catarrhe.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo cắt nhuyễn được áp dụng đắp trên trán front và trên màng tang tempes cho :
- đau đầu maux de tête.
▪ Nước nấu sắc décoction của Cây Ngủ trảo Vitex negundo cho :
- sốt fièvre,
- đau đầu maux de tête,
- ho toux,
- và bệnh suyễn asthme.
▪ Thuốc dán đắp cataplasme của Cây Ngủ trảo Vitex negundo cũng được áp dụng cho những trường hợp :
- bong gân tứ chi membres entorses,
- những đụng dập contusions,
- những vết đĩa đeo cắn  morsures de sangsues, …..
▪ Những Cây Ngủ trảo Vitex negundo có thể là thâm tím và sử dụng như một thuốc dán đắp cataplasme trên những vùng ảnh hưởng. Nó giúp sát trùng désinfecter :
- những vết thương loét plaies,
- và những loét sạch ulcères claires.
▪ Lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo được hơ nóng trên lửa cũng được áp dụng với dầu bên ngoài cơ thể trên những vết thương loét.
▪ Những Cây Ngủ trảo Vitex negundo khô, khi nó được hun khói cũng được sử dụng để làm giảm :
- viêm nước catarrhe,
- và đau đầu maux de tête.
▪ Gối được nhồi với những Cây Ngủ trảo Vitex negundo, để dưới đầu để làm giảm :
- đau đầu maux de tête,
- và chứng viêm nước catarrhe.
• Nước nấu sắc décoction của dưới dạng bột Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để :
- tắm bồn tắm trong viêm nội mạc tử cung endométrite,
- viêm đại tràng colite,
- và viêm tinh hoàn orchite,
trong những bệnh, Cây Ngủ trảo giảm :
- sự tắc nghẽn máu obstruction du sang,
- gia tăng đổ mồ hôi transpiration,
- giảm phù nề œdème,
- và cũng làm dịu đau nhức douleur.
• Súc miệng gargarismes với nước nấu sắc décoction của bột lá Cây Ngủ trảo Vitex negundo có lợi ích trong :
- viêm họng ( yết hầu ) pharyngite,
- viêm miệng stomatite,
- khó khăn để nuốt déglutition,
- và viêm inflammation.
▪ Những thân non Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để làm những giỏ và để làm keo.
▪ Những Cây Ngủ trảo Vitex negundo được sử dụng để đẩy lui những loài côn trùng trong những cửa hàng bán hạt.
▪ Những trích xuất của Cây Ngủ trảo Vitex negundo có một hoạt động như thuốc trừ sâu insecticide.
Những tươi được đốt cháy với những cỏ như một chất nung khói fumigant chống lại muỗi moustiques.
Cây Ngủ trảo Vitex negundo được trồn,g trên những triền dốc để chống lại đất sạt lở.

Nguyễn thanh Vân

Aucun commentaire: