Tâm sự

Tâm sự

mercredi 6 avril 2016

Hồ đằng 4 cánh - Hadjod

Hadjod
Hồ đằng 4 cánh
Cissus quadrangularis L.
Vitaceae
Đại cương :
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis là một loài thực vật thuộc họ của gia đình loài dây nho Vitaceae.
Nó đôi khi cũng được gọi theo mỗi nước và bản địa như là Veldt Grape, Backbone du Diable, AsthisamharakaHadjod.
Hầu hết những nguồn cho rằng Dây Hồ đằng có nguồn gốc ở Sri Lanka hoặc Inde, nó xảy ra trong tự nhiên ở Arabie, Inde và Sri Lanka và được tịch hóa trong Thaïlande, Vietnam, Indonésie và Philippines.
Nó cũng có thể được tìm thấy ở khu vực Đông nam Á, Châu Phi và Á Rập.
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được phân phối trong tất cả những vùng từ Châu Phi nhiệt đới và chỉ vắng mặt trong một vài nước ở Tây Phi và Trung Phi nơi đây có lượng nước mưa quá cao .
Nó cũng vắng mặt ở Cap-Vert và Seychelles. Tại Việt Nam, theo Giáo sư Phạm hoàng Hộ, được tìm thấy tại Sài Gòn.
Nó là một trong những Cây thuốc thường được sử dụng nhiều nhất trong Thái Lan, và cũng được sử dụng trong hệ thống y học truyền thống Châu Phi và y học truyền thống ayurvédique Ấn Độ.
Trong những vùng nhiệt đới, nó được trồng như những Cây cảnh trong chậu.
Thực vật và môi trường :
Mô tả thực vật :
Dây leo thân có 4 cạnh nhọn, dày, nạt, láng, cao như một cánh, đạt đến 1,5 m, những nhánh được cắt với những lóng từ 8 đến 10 cm dài và 1,2 đến 1,5 cm rộng. Mỗi góc là một cạnh như da thuộc, 3 thùy có răng từ 2 đến 5 cm rộng, bìa đen như rạm nắng Những nhánh non có cánh.
Mỗi nút đốt có một tua cuống phát sinh ở mức độ của nút đốt đối diện với và chùm hoa, đơn và không phân nhánh Cây dùng để quấn vào đài vật.
Vài rễ trên không từ những đốt phát triển hướng về phía dưới chạm đất.
, rụng, mọc cách, đơn, có phiến hình tim tam giác, to khoảng 8 cm dài và 6 cm rộng, hoặc đôi khi xẻ hình chân vịt 3 – 5 thùy, đáy ngang hơi lõm, bìa có rãnh nằm, thưa, gân từ đáy 3, gân phụ 2 đến 3 cập, cuống dài gần bằng phiến, đỉnh tròn, hơi dầy, bìa phiến có răng cưa. Lá kèm hình bầu dục.
Phát hoa, chùm tụ tán, phát sinh đối diện với lá, nhiều hay ít không đối xứng, (2-)4-10 cm x 5-6 cm, cuống 1-20 ( -35 ) mm, nhánh chính 2-5, đôi khi hơn và phân nhánh, mỗi nhánh có khoảng 15 hoa,  nụ hoa không lông.
Hoa, lưỡng phái, nhỏ, số mỗi phần 4, hương thơm nhẹ,
- đài hoa, hình ống có dạng một chén, lờ mờ 4 thùy, 2 mm dài, màu đỏ nhạt.
- cánh hoa 4, dầy, hồng ở mặt trong, 2,5 mm dài, hình bầu dục, nhọn, màu vàng xanh nhạt và đỏ ở mặt ngoài, cuộn tròn nở ra.
- tiểu nhụy 4, chỉ 2 cm dài, bao phấn vàng 2 buồng, hợp nhất theo chiều dọc introrse
- đĩa mật cao vàng, 4 thùy, bầu noãn 2 buồng , không lông, dài 1 mm, chứa 2 noãn mỗi buồng, vòi nhụy ngắn.
Trái, tròn, mọng nước, 7 mm, có thể lên đến 12 mm đường kính, màu vàng đến đỏ hoặc tím, đài hoa và vòi nhựy không rụng, chứa chỉ 1 hạt.
Hạt, viên hình ellip, 5-9 mm dài, đen mịn.
Bộ phận sử dụng :
Tất cả những bộ phận của Cây đều được sử dụng trong y học.
Thành phần hóa học và dược chất :
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis  đã được tìm thấy là có chứ :
- caroténoïdes,
- triterpénoïdes,
- và acide ascorbique
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis  cũng sản xuất :
- resvératrol đồng phân dimère quadrangularin A
▪ Hai iridoïdes mới :
- 6-O- [2,3-diméthoxy] -trans-cinnamoyle catalpol (1)
- và catalpol 6-O-méta-méthoxy-benzoyle (2)
với 1 chất đã biết :
- picroside iridoïdes 1 (3),
Hai stilbènes : quadrangularin A (4) và pallidol (5),
- quercétine (6),
- quercitrine (7),
- β-sitostérol (8)
- và β-sitostérol glucoside (9)
đã được phân lập từ Dây hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis Linn.
Những cấu trúc đã được làm sáng tỏ bởi sự phân tích những số liệu quang phổ spectroscopiques và bởi sự so sánh trực tiếp với tài liệu.
Điều này, lần đầu tiên xảy ra được báo cáo iridoïdes trong Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis  .
Thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có một mùi và vị cay khi được nghiền nát.
▪ Phân tích hóa chất thực vật phytochimique của nhiều bộ phận Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis đã cho thấy sự hiện diện của một đa dạng của nhiều hợp chất.
▪ Những bộ phận trên không có chứa :
- những tinh thể oxalate de calcium
trách nhiệm của những hành động kích ứng trên da và trong miệng.
▪ Những nhánh non của lá Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có một hàm lượng rất cao của :
- vitamine C khoảng 0,4%.
▪ Một trích xuất methanol đã được thử nghiệm trong cơ thể sinh vật sống in vivo và trong ống nghiệm in vitro, và nó thể hiện một hoạt động :
- chống oxy hóa anti-oxydante,
và hành động chống lại những tổn thương  gan - mô  foie - tissus.
● Đặc tính hóa chất thực vật phytochimiques :
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có nhiều thành phần hợp chất hoạt động sinh học bioactifs, như là :
- alcaloïdes,
- resveratrol,
- piceatannol,
- pallidol,
- parthenocissin,
- quadrangularins,
- acide ascorbique,
- carotène,
- substances de phytostérols,
- calcium Ca,
- flavinoids,
- những vitamines,
- phân hóa tố enzymes,
- acide nicotinique,
- tyrosine,
- và triterpénoïdes,
▪ Thử nghiệm trong cơ thể sinh vật sống in-vivo trong phòng thí nghiệm đã xác nhận tính hiệu lực của sự sử dụng trong truyền thống để chữa trị :
- đau nhức douleur,
- và viêm inflammation
kết hợp với :
- bệnh trĩ hémorroïdes,
- và giảm kích cở của những trĩ hémorroïdes.
Tiêm vào bắp cơ intramusculaire của một trích xuất cho những chuột và sử dụng như một thuốc mỡ pommade ở những con chó, có một sự gia tăng tốc độ chữa lành những chỗ gẫy xương guérison de la fracture.
▪ Việc tăng tốc độ chữa lành là do một sự :
- đồng hóa stéroïde anabolisant stéroide.
Stéroïde cũng có những đặc tình androgéniques và sản xuất một sự gia tăng trọng lượng .
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis chứa một hợp chất đa dạng terpènes, như là chất nhựa thơm baume
● Thành phần này được trích từ trang web www.ijpbs.net P - 135
- cétone,
- amyrine,
- onocer 7 ène 3 a 21diol,
- taraxérol,
- acétyl taraxérol,
- friedeline cétone.
▪ Những thành phần hóa học chánh là :
- triterpénoïdes de tétracycliques,
- Onocer-7-ène-3α,
- 21 β-diol et onocer-7-ène-3β,
- 21 α-diol
- và hai stéroïdiens chánh là  I và II,
- α-sitostérol,
- δ- amyrine,
Thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis  chứa :
- hai triterpénoïdes tétracycliques không đối xứng asymétriques,
- và hai stéroïdiens chánh.
▪ Sự hiện diện của :
- β-sitostérol,
- δ- amyrine,
- δ-amyrone,
- và flavanoïdes (quercétine)
có những hiệu quả chuyển hóa chất biến dưởng métaboliques và tiềm năng sinh lý physiologiques cũng được báo cáo và thân cho thấy những dẫn xuất độc đáo của stilbène , được gọi là :
- quadrangularins A, B và C.
▪ Những chất béo lipides khác và nhiều phytostérols như :
- Heptadécyle octadecanoate,
- Icosanyl icosanoate,
- 4-hydroxy-2-methyltricos-2-ène-22- une,
- 9-méthyl-octadéc-9-ène,
- α-amyrine,
- α- amyrone acétate d'taraxeryl,
- Friedelan-3-one,
- Taraxérol,
- P-sitostérol
- và acide isopentacosanoic
được xác định trong Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis này là giàu thành phần :
-  vitamine C,
- và β-carotène.
Phân tích cho thấy rằng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có chứa :
- acide ascorbique với một nồng độ 479 mg,
- và carotène 267 đơn vị cho 100 g của bột nhão tươi chế biến,
ngoài ra còn có :
- oxalate de calcium.
Đặc tính trị liệu :
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có vị ngọt với một hương vị đắng, hiệu quả trong :
- hậu tiêu hoá post-digestif, ( sau khi tiêu hóa )
- và có hiệu năng nóng puissance chaude.
▪ Nó  khô, nhẹ và có tính nhuận trường nhẹ laxatifs doux.
▪ Nó là chất :
- kích thích khẩu vị apéritif,
- tiêu hóa digestant,
- kích thích tình dục aphrodisiaque,
- và chữa lành của những gãy xương fractures osseuses.
Phần lớn, nó được sử dụng trong những bệnh, như là :
- bệnh trĩ pieux,
- gẫy xương fractures,
- bệnh suyễn asthme,
- ho toux
- và mất khẩu vị bữa ăn perte d'appétit. (Kaiyadeva Nighantu)
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng cho :
- bệnh béo phì obésité,
- tiểu đường diabète,
một tập hợp những yếu tố của nguy cơ bệnh tim cardiaque được gọi là :
- « hội chứng chuyển hóa chất biến dưởng syndrome métabolique »,
- và nồng độ cholestérol cao.
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis cũng được sử dụng cho :
- những gãy xương fractures osseuses,
- xương yếu faiblesse des os ( loãng xương ostéoporose ),
- bệnh hoại huyết ( thiếu vitamine C ) scorbut,
- ung thư cancer,
- đau dạ dày maux d'estomac,
- những bệnh trĩ hémorroïdes,
- loét dạ dày- tá tràng ulcère gastroduodénal (PUD),
- kinh nguyệt đau đớn menstruations douloureuses,
- bệnh suyễn asthme,
- bệnh sốt rét paludisme
- và đau nhức douleur.
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis cũng được sử dụng cho những bổ sung của thể hình musculation như một thay thế cho :
- đồng hóa stéroïdes anabolisants stéroïdes.
▪ Đây là một dược thảo :
- bổ tonique,
- làm khoáng hóa ( phục hồi nguyên tố khoáng ) reminéralisante,
- chống oxy hóa antioxydante
- và  giảm đau analgésique,
với những đặc tính đặc biệt chữa lành :
- những gãy xương fractures osseuses.
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis chữa trị :
- vô sinh stérilité ở những người đàn ông,
hơn nữa thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis gia tăng :
- trọng lượng dịch hoàn poids des testicules,
- và cải thiện với hiệu quả phẩm chất của tinh trùng  efficacité la qualité du sperme.
▪ Nó làm cường kiện :
- những tĩnh mạch  veines,
- và kích hoạt sự tuần hoàn active la circulation.
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis cũng có những đặc tính :
- giảm đau analgésiques,
- và chống viêm anti-inflammatoires
được so sánh nó với thuốc aspirine hoặc thuốc ibuprofène.
▪▪▪ Nhưng chất nhựa làm kích ứng da irrite la peau.
• Một nghiên cứu nhỏ được phổ biến vào năm 2008 cho thấy rằng dùng một kết hợp của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis và Cây  Irvingia gabonensis ( cũng được gọi là African Mango) trong vòng 6 tuần giúp :
- giảm cân ở một người lớn béo phì obèse hoặc thừa cân .
▪ Công thức với căn bản thảo dược cũng được xuất hiện để cải thiện nồng độ cholestérol của những người tham gia hợp tác .
► Lợi ích của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus Quadrangularis :
Nhiều người dùng trích xuất của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis dưới dạng một thuốc bổ sung supplément, bởi vì nó có nhiều lợi ích. Dưới đây là một vài lợi ích của dùng trích xuất của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis.:
▪ Giúp chữa lành gãy xương os brisés :
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được biết cho những khả năng của nó để giúp chữa trị :
- những xương bị bể gãy os brisés lành bệnh nhanh hơn guérissent plus vite.
Có một nghiên cứu được thực hiện trên 2 nhóm của những con chó đã chứng minh những hiệu quả chữa trị của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis.
- Một trong những nhóm được cho trích xuất của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis trong khi nhóm khác nhận một giả dược placebo.
Những kết quả nghiên cứu là những con chó nhận trích xuất Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis đã được bổ sung lành bệnh sau 21 ngày.
- Những con chó nhận giả dược placebo vẫn còn khó lành sau 21 ngày.
Một kết quả tương tự đã cho thấy ở chuột. Những chuột nhận Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis chữa lành bệnh 50 % nhanh hơn.
Những nhà nghiên cứu nghĩ rằng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis góp phần vào sự gia tăng hấp thu nguyên tố khoáng calcium Ca.
Calcium là một trong những thành phần dinh dưởng gia tăng sức đề kháng của xương. Nó cũng có những bằng chứng để cho thấy dùng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis hằng ngày có thể giảm :
- nguy cơ gãy xương cho 1 người lên đến 40 %.
Giảm cân perte de poids :
Khi Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục, nó có thể giúp thúc đẩy giảm cân.
Một nghiên cứu được thực hiện nơi đây một nhóm nhận trích xuất Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis hằng ngày trong khi một nhóm khác nhận giả dược placebo.
Những kết quả cho thấy rằng nhóm cho Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis mất 187 % trọng hơn.
Những nhà nghiên cứu nghĩ rằng bổ sung này giúp ngăn chận khẩu vị bữa ăn appétit và đốt cháy những chất béo.
Những nhà nghiên cứu cũng nghĩ rằng bổ sung này có thể giúp :
- gia tăng khối lượng cơ yếu nạc thịt musculation maigre.
Một nghiên cứu khác được thực hiện liên quan đến 3 nhóm người tham gia.
- Nhóm thứ nhất nhận giả dược placebo,
- nhóm thứ hai chỉ nhận bổ sung của một Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis,
- và nhóm thứ ba theo một chế độ ăn uống và đã dùng bổ sung Dây Hồ đằng mỗi ngày.
Nghiên cứu kéo dài trong 4 tuần.
Những kết quả cho thấy rằng những hai nhóm nhận bổ sung Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể mất một lượng đáng kể trọng lượng.
▪ Nó cũng có thể :
- giảm huyết áp động mạch pression artérielle
- đường máu glycémie,
- đường mỡ triglycérides,
- và cholestérol.
Một nghiên cứu khác dường như chỉ ra rằng để mất cân, Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có chức năng tốt hơn khi được kết hợp với Cây Xoài Phi hay Cây Cầy Phi  Irvingia gabonensis
▪ Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 diabète de type 2 :
Nhiều người đã được chẩn đoán với bệnh tiểu đường loại 2 diabète de type 2 đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Bởi vì Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể giúp làm :
- giảm hạ đường máu glycémie,
nó cũng có thể :
- giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 diabète de type 2.
 Ngoài ra, Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường này bằng cách giúp thúc đẩy giảm cân perte de poids.
Bệnh tiểu đường loại 2 diabète de type 2 có liên quan chặc chẻ với bệnh béo phì obésité.
▪ Có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch maladie cardiaque :
Vẫn chưa có đủ nghiên cứu thực hiện để xác định rằng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có trên những  bệnh tim cardiaques.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho sức khỏe nghĩ rằng bổ sung này có thể có tiềm năng giảm nguy cơ cho bệnh này.
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis giúp chữa trị và ngăn ngừa bệnh béo phì obésité. Bệnh béo phì obésité là một trong những yếu tố lớn nhất của nguy cơ của bệnh tim mạch malade cardiaque.
▪ Giúp giảm đau nhức douleur và viêm inflammation :
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis rất giàu thành phần vitamine C.
Vitamine C là một thành phần dinh dưởng chống oxy hóa antioxydant đã cho thấy để :
- giảm những bệnh viêm inflammation.
Bệnh viêm inflammation có thể là nguyên nhân của đau nhức douleur, sưng enflure và nhiều vấn đề khác của sức khỏe.
Nhiều chuyên gia về sức khỏe so sánh những hiệu quả giảm đau analgésiques của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis với thuốc aspirine hoặc Ibuprofen.
Kinh nghiệm dân gian :
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng như một dược thảo từ thời cổ đại antiquité.
▪ Trong y học truyền thống ayurvédique Ấn Độ, nó được sử dụng như  :
- chống viêm anti-inflammatoire,
- và chống tiêu chảy anti-diarrhéique,
- và chống lại đau đầu mal de tête.
để chữa trị cho những bệnh nhân mắc :
- bệnh sốt fièvre,
- và bệnh sốt rét paludisme
▪ Những chất sợi fibres được sử dụng trong Đông Phi để :
- băng những vết thương panser les plaies.
▪ Tất cả những phạm vi phân bố của thân và những của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng cho những vấn đề của da peau như là :
- những vết thương plaies,
- những vết phỏng cháy brûlures,
- và những loét ulcères.
▪ Ở Sénégal một nước nấu sắc décoction của thân và những Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được chà xát trên da peau và thêm nước vào dùng để rửa .
▪ Trong miền bắc của Kenya, ngâm trong nước đun sôi infusion rễ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng để chống lại :
- đau nhức ở ngực douleur thoracique.
▪ Trong Đông Phi, nước ép jus của thân Dây Hồ đằng 4 cánh được nhỏ vào lỗ tai oreille để :
- chống lại đau tai otalgie.
▪ Trong Tâytrung Phi , ngâm trong nước đun sôi infusion những cho uống như một phương thuốc cho :
- những bệnh lây truyền qua đường tình dục  maladies sexuellement transmissibles (MST).
▪ Trong nam Phi Afrique du Sud, một nước nấu sắc décoction của rễ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được áp dụng cho :
- những bệnh sưng gonflement,
- và những đau nhức bắp cơ douleurs musculaires.
▪ Trong Java, Thaïlande, Inde và nam Phi sud de l'Afrique, nước ép jus từ thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được áp dụng cho :
- bệnh thấp khớp rhumatismes,
- và để giảm đau nhức gãy xương douleur des os brisés,
- và thúc đẩy sự phục hồi rétablissement.
▪ Trong Inde và trong Indonésie, bột rễ cũng được sử dụng trong chữa trị :
- những gãy xương os fracturés,
- cũng như cho không tiêu indigestion.
▪ Nước ép jus của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng cho :
- bệnh hoại huyết scorbut,
- bệnh suyễn asthme,
- hoặc chảy máu cam épistaxis,
và được sử dụng như thay thế altérant cho :
- vô kinh aménorrhée.
Ngâm trong nước đun sôi infusion của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được xem như :
- thuốc tẩy xổ purgatif.
▪ Trong Thaïlande, thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis tươi được sử dụng trong chữa trị :
- bệnh trĩ hémorroïdes,
bằng cách nuốt những lát mỏng, bao bọc bởi bột nạt chuối pulpe de banane, không cần nhai mâcher, để tránh kích ứng trong miệng irritation dans la bouche.
▪ Trong Guinée, thân và những lá Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis là thức ăn gia cầm và cho là để kích thích tiết sữa lactation.
▪ Cissus được sử dụng trong những thuốc khác nhau của những hệ thống y học truyền thống ayurvédique để chữa lành bệnh :
- gãy xương os brisés,
- và những dây chằng bị tổn thương ligaments blessés,
- và những sụn tendons.
▪ Trong hệ thống y học siddha, nó được xem như :
- một thuốc bổ tonique,
- và giảm đau analgésique,
và người ta nghĩ là để giúp chữa lành những xương bị bể gãy os brisés, nơi đây tên của nó là asthisamharaka ( nghĩa là ngăn chận sự phá hủy xương destruction des os ).
▪ Bộ lạc Garo của Bangladesh đã sử dụng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis như một cây thuốc cho :
- gẫy xương fracture de l'os.
Nghiên cứu :
● Chống oxy hóa antioxidant và tiềm năng làm sạch những gốc tự do piégeage des radicaux libres :
Trích xuất méthanol của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis (CQE) đã được nghiên cứu bằng cách sử dụng mô hình gây độc gan hépatotoxicité gây ra bởi tétrachlorure de carbone (CCl4) ở chuột .
CCl4 quản lý thể hiện một sự ức chế đáng kể của sự hình thành gốc tự do DPPH, sản xuất gốc superoxyde và sản xuất peroxyde lipidique trong những hồng huyết cầu érythrocytes kết hợp với một độ cao đánh dấu trong những hoạt động của :
- aspartate aminotransférase (AST),
- alanine aminotransférase (ALT),
- phosphatase alcaline (ALP),
- và sự giảm phân hóa tố superoxyde dismutase (SOD),
- catalase (CAT),
- glutathion peroxydase (GPx),
- và giảm glutathion (GSH),
được hoàn trở lại bởi tiền xử lý với trích xuất Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis CQE.
Những kết quả thu được cho thấy rằng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis CQE đã cho thấy một sự ức chế của :
- sự oxy hóa chất béo không bảo hòa peroxydation lipidique,
- sự sản xuất của gốc tự do radicaux libres,
- và gia tăng những hoạt động của những phân hóa tố chống oxy hóa enzymes antioxydantes,
tiết lộ những đặc tính chống oxy hóa antioxydantes của nó.
Người ta có thể kết luận rằng hoạt động làm sạch gốc tự do của trích xuất của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể là trách nhiệm của hành động chữa trị chống lại :
- tổn thương mô tế bào dommage tissulaire.
● Hoạt động kháng khuẩn antibactérienne :
Thân khô trong acétate d'éthyle và những trích xuất méthanol có một hoạt động kháng khuẩn antibactérienne, trong đặc biệt chống lại những vi khuẩn Gram dương + chẳng hạn như là :
- Bacillus subtilis,
- Staphylococcus aureus…..
● Hoạt động chống loãng xương anti-ostéoporose :
Trích xuất alcoolique đã được đánh giá cho hoạt động chống loãng xương antiostéoporotique trong mô hình của chuột phẩu thuật mở noãn sào ovariectomisé của loãng xương ostéoporose ở 2 mức độ khác nhau của liều 500 và 750 mg / kg / ngày .
Những chuột đã được phân chia ra làm 5 nhóm :
- Nhóm 1 dùng để kiểm soát
tất cả những nhóm khác đều được giải phẩu mở noãn sào ovariectomie.
- Nhóm 2 đã được cho ăn với dung dịch muối và phục vụ như để kiểm chứng giải phẩu mở noãn sào ovariectomie.
- Những nhóm 3 đến 5 đã được chữa trị với raloxifène (5,4 mg / kg) và trích xuất éthanol (500 và  750 mg / kg ) của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis, tương ứng.
Những thông số cơ chế :
- sinh học biomécaniques,
- sinh hóa biochimiques,
- và mô bệnh học histopathologiques
cho thấy rằng trích xuất éthanol có một hiệu quả :
- chống loãng xương antiostéoporotique rõ ràng.
● Hoạt động chống ung bướu khối u anti-tumorale :
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis thông qua toàn bộ của trích xuất nước hơn trích xuất méthanolique của vai trò đối kháng của sự tăng sinh prolifération của những tế bào HepG2, như một chữa trị truyền thống cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư cancer và cung cấp một cơ bản khoa học.
Ngoài ra, thành phần resvératrol là một yếu tố chống ung thư anticancéreux có hiệu quả của những sản phẩm hoá học tự nhiên từ những Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể kích hoạt của những tế bào ung bướu khối u người tumorales humaines, CD95 tín hiệu phụ thuộc vào tế bào chết.
Cũng như có một lối đi vào hoạt động chống ung thư anti-cancéreuse của nó do hoạt động chống phân hóa tố cyclooxygenase anti cyclooxygénase.
● Hoạt động chống loét  Antiulcéreux :
Quản lý trích xuất Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis (CQE) sau khi áp dụng của acide acétique (AA) để dạ dày cải thiện sự giảm bề mặc của loét ulcère một cách phụ thuộc vào liều dùng đã được xác nhận bởi cấu trúc mô histoarchitecture.
Ngoài ra, Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis đã gia tăng một cách đáng kể sự kết hợp của 3H-thymidine và những mức độ của polyamines như là :
- putrescine,
- spermin,
- và spermidine, ở chuột bị loét ulcérées.
Ngoài ra, trích xuất cung cấp một sự bảo vệ dạ dày gastroprotection trong những vùng loét ulcérée bởi sự gia tăng của sự biểu hiện của TGF-a và cũng đảo ngược lại sự tiến hóa của niêm mạc dạ dày muqueuse gastrique của chuột bị loét ulcérées với cao độ đáng kể của acide mitochondriale tricarboxylique (TCA) chu kỳ phân hóa tố enzymes du cycle và mức độ của PCNA.
Dựa trên những kết quả này, hiệu quả chữa bệnh của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis trên acide acétique AA gây ra tổn thương niêm mạc dạ dày muqueuse gastrique ở những chuột, có thể được xác nhận.
● Hoạt động giảm đau analgésique :
Hiệu quả giảm đau analgésique của thuốc như theo quan sát bởi Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis thể hiện một hoạt động giảm đau đáng kể analgésique bởi so sánh với thuốc aspirine khi nó được thử nghiệm trong sử dụng kẹp Haffner và những phương pháp tấm vĩ nóng của Foucault.
Trích xuất đã được tìm thấy có thể là hiệu quả bởi đường uống và i.p.tuyến đường đáng kể  (P <0,001) và thời gian phản ứng đã được tìm thấy là gia tăng bởi cả hai phương pháp .
Thời gian hoạt động giảm đau analgésique là 2 - 4 giờ và hiệu quả tối ưu được quan sát thấy ở 1 / 20e-1 / 10 ème của liều DL50.
Trích xuất cũng được so sánh với acide acétylsalicylique .
Hiệu quả giảm đau của Cây này khi được chữa trị trong gãy xương fractures osseuses có thể là có giá trị lớn trong làm giảm của những đau nhức mà là một tính năng trong những trường hợp này.
● Hoạt động chống bệnh béo phì anti-obésité :
Bệnh béo phì obésité và những biến chứng liên quan đến bệnh bép phì obésité ( như hội chứng chuyển hóa chất biến dưởng métabolique) là một vấn đề phổ biến trên toàn cầu.
Để nghiên cứu tính hữu dụng của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis trong hội chứng chuyển hóa chất biến dưởng syndrome métabolique, đặc biệt cho giảm cân perte de poids và trọng điểm nghiên cứu bệnh béo phì obésité với :
- sự ngẫu nhiên,
- mù đôi double aveugle,
- nghiên cứu kiểm soát với giả dược placebo
đã được thực hiện, 123 người thừa quá trọng lượng và bệnh béo phì obèses đã được chữa trị với Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis trong thời gian 8 tuần, trong khi tiêu thụ bình thường hoặc năng lượng chế độ ăn uống  kiểm soát.
Cuối thời gian thử nghiệm, những sự giảm rõ ràng đáng kể trọng lượng và bệnh béo phì obésité, cũng như trong :
- đường máu nhịn ăn glycémie à jeun,
- tổng số cholestérol total,
- LDL-cholestérol,
- những đường mỡ  triglycérides,
- và nồng độ của  protéine C-réactive.
Những kết quả này cho thấy rằng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể là lợi ích trong quản trị :
- giảm cân perte de poids,
- và hội chứng chuyển hóa chất biến dưởng syndrome métabolique.
● Hoạt động hạ sốt antipyrétique :
Những trích xuất khác nhau của hàng loạt của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis khi được cho uống ở những con chuột albinos cho thấy một sự giảm (p≤0.01) thân nhiệt cao ( sốt cao ) hyperthermie gây ra bởi tiêm những con men khô với hoạt động được rõ rệt trong 18 giờ.
Điều này cho thấy hoạt động hạ sốt antipyrétique của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis.
● Hoạt động chữa lành gãy xương fracture osseuse :
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis thường được biết dưới tên " Bone Setter " Cây được gọi tên là "Hadjod" trong hindi do khả năng tham gia vào những xương os.
Một stéroïde hoạt động sinh học bioactif được xem như thành phần chánh trong Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis.
Những nghiên cứu trên sự chữa lành của những gãy xương cho thấy rằng thành phần stéroïde có thể hành động trên những thụ thể œstrogéniques của xương os.
Ngoài ra, nó đã được quan sát rằng những hành động của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis bởi sự kích thích của chuyển hóa chất biến dưởng métabolisme và của sự hấp thu của những nguyên tố khoáng minéraux như :
- calcium Ca,
- strontium Sr,
- và lưu huỳnh S
tăng cường bởi những nguyên bào xương ostéoblastes trong chữa lành những xương gãy.
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể là lợi ích không chỉ trong cấu trúc của những xương , nhưng trong sự cải thiện của hiệu quả chức năng .
Trích xuất cũng làm vô hiệu hóa hiệu quả chống đồng hóa antianabolique của cortisone trong chữa lành những xương gãy, có thể do có chứa lượng vitamine C cao.
Hiệu quả xấu và rủi ro : 
● Tác dụng phụ :
▪ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis là hoàn toàn tự nhiên, điều này có nghĩa là không nguy hìểm cho hầu hết những người sử dụng nó.
▪ Thật vậy, phần lớn những người được sử dụng Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis trong nghiên cứu lâm sàng không có dấu hiệu có những tác dụng phu bất lợi effets secondaires indésirables.
▪ Một số ít những người có những phản ứng phụ bất lợi được báo cáo là có phản ứng nhẹ, bằng đường uống trong thời gian ngắn hạn khoảng từ 6 đến 8 tuần, như là :
- những đau đầu maux de tête,
- đầy hơi flatulences,
- và buồn nôn nausées.
- khô miệng, 
- tiêu chảy diarrhée,
- mất ngủ insomnie.
Trong trường dùng lâu dài, không đủ tài liệu báo cáo cung cấp.
Tuy nhiên, như phần lớn những dược thảo khác và những bổ sung, Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có thể không phù hợp với những ai đang dùng một số thuốc nhất định.
▪ Tuy nhiên, ở Soudan tiêu thụ Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis bởi những gia cầm được nghi là nguyên nhân thiệt hại đáng kể của gia súc và những dấu hiệu ngộ độc empoisonnement đã :
- giảm khẩu vị bữa ăn appétit,
- choáng váng titubant,
- khó thở dyspnée,
- bệnh tiêu chảy diarrhée,
- và một trạng thái mất mát perte de l'état.
Ứng dụng :
● Ứng dụng y học :
Thân và những của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis có một giá trị lớn đứng trên phương diện thuốc.
Cây được sử dụng cho cả hai bên trong và cả bên ngoài cơ thể .
Như nó là một thảo dược :
- chữa lành bệnh guérison,
- và cầm máu hémostatique (rakta stambhana),
▪ Nó được sử dụng để thúc đẩy :
- chữa lành những xương gãy fractures osseuses.
Với hiệu quả này, bên ngoài cơ thể, những thân được nghiền nát được sử dụng như một thuốc dán đắp cataplasme trên những xương gãy fractures osseuses,
cũng như nước ép jus của những thân rang lên , cho uống, được đưa ra với bơ beurre clarifié.
▪ Trong trường hợp :
- chảy máu cam épistaxis,
nước ép jus của thân được thấm ( nhét ) vào trong mũi nasale, để :
- ngừng chảy máu mũi saignement de nez.
▪ Dùng uống, Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được đề nghị dùng kết hợp với bột rễ của vakeri (Caesalpinia Digya), trong :
- những bệnh hoa liễu maladies vénériennes.
▪ Trong mất khẩu vị bữa ăn perte d'appétit và khó tiêu indigestion, được khuyên nấu chín lá hoặc tro đốt của nó để sử dụng.
▪ Nước ép tươi của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis mang lại lợi ích trong :
- bệnh suyễn asthme.
▪ Như trong lọc máu purificateur de sang, nó được cho rằng có lợi ích trong :
- những rối loạn về máu troubles sanguins,
- cũng trong bệnh hoại huyết scorbut.
Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis, cũng được sử dụng như :
- thuốc bổ thông thường tonique.
Kích thích tình dục Aphrodisiaque :
Những trong nước nấu sắc décoction, trong ngâm trong nước đun sôi infusion, hoặc ngâm macération hoặc dưới dạng bột, được sử dụng trong những vấn đề :
- của tinh trùng  sperme,
- và vô sinh stérilité ở người đàn ông .
Uống nước nấu sắc décoction của thân, , và những rễ để :
- gia tăng trọng lượng của dịch hoàn testicules,
- và cải thiện hiệu quả phẩm chất của tinh trùng qualité du sperme ..
● Ứng dụng khác :
▪ Trồng như Cây cảnh trong vườn nhà là được phổ biến trong những vùng ôn đới, nó cũng được trồng trong những chậu kiểng.
Nó cũng được sử dụng như một hàng rào sống và trong Somalie, nó được trồng để ổn định những cồn cát.
▪ Trong Inde, thân và những trích xuất của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được áp dụng với sự thành công để kiểm soát của :
- những  rầy lá cicadelles,
- và  những bọ ve acariens.
▪ Ở Sénégal và trong trung Phi Afrique centrale cắt nhỏ những thân và những tro của thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng như :
- gây độc cá poison de pêche
▪ Ở KenyaẤn Độ, một chất sợi rắn được ly trích từ những thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis.
Những chất sợi của những rễ thậm chí còn mạnh hơn .
Turkana phía bắc của Kenya được sử dụng ngâm trong nước đun sôi infusion của rễ như thuốc trừ sâu pesticide :
- chống lại những con mối termites.
▪ Những dân tộc Maasai nghiền nát những thân Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis trong nước và tắm rửa những con bê veaux với những dung dịch như một thuốc chống ruồi répulsif à la mouche và giết bọ chét tuer les puces.
Thực phẩm và biến chế :
▪ Trong Inde, Sri LankaMalaisie thân xanh được chiên hoặc nấu cà ri và những tro của Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được sử dụng dưới dạng bột hoặc dạng bột làm bánh poudre à pâte.
▪ Những chồi non và những vị chua dễ chịu trong một hương vị và tiêu dùng như một rau cải légume, thường pha trộn với những légumes khác.
▪ Những thân non Dây Hồ đằng 4 cánh Cissus quadrangularis được ăn trong Guinée, SoudanMadagascar.
▪ Trong Côte d'Ivoire, những hạt được tiêu thụ nấu chín.

Nguyễn thanh Vân

Aucun commentaire: