Tâm sự

Tâm sự

vendredi 23 mai 2014

Đảng sâm - Dang shen

Dang shen
Đảng sâm
Codonopsis pilosula Franch.
Campanulaceae
Đại cương :
Codonopsis pilosula ( tên Tàu gọi : 党参; pinyin: dǎngshēn), cũng được biết dưới tên dang shen hoặc “ người nghèo Nhân sâm ginseng ” có nghĩa là cây đảng sâm rẻ tiền ít tốn kém nên được gọi là cây Nhân sâm của người nghèo, là một cây sống hằng niên thuộc họ Campanulaceae. Tên gọi Việt Nam, được dịch âm theo tiếng Tàu là “đảng sâm ”.
▪ Cây đảng sâm Codonopsis pilosula là một cây nhỏ, dây leo, có nguồn gốc ở Á Châu, thường mọc trong rừng, trên cánh đồng cỏ hợp thành bụi, đặc biệt cây rất phong phú trong những tỉnh Sơn Tây, Tứ Xuyên của Tàu. Cây đảng sâm được dùng ở Tàu từ 2000 năm như là một thuốc bổ cho:
- phổi và lá lách,
- tăng cường,
- và nuôi dưởng máu,
- và cân bằng chức năng của sự trao đổi chất biến dưởng métabolique.
▪ Trong lịch sử, cây đảng sâm Codonopsis pilosula được cho là có tính chất tương tự như cây Nhân sâm. Tên Tàu gọi Codonopsis là dangshen, được ám chỉ là cây nhân sâm ở trong vùng Shandang, chử “ shen ” là một thuật ngữ quan trọng dùng để chỉ cây nhân sâm gingseng hay cây sâm ....
▪ Tại thời điểm này, không đủ bằng chứng cho phẩm chất cao ở người để hỗ trợ cho sự sử dụng của đảng sâm cho tất cả mọi chỉ định.
Thực vật và môi trường :
Mô tả thực vật :
Thân thảo, sống hằng niên, mọc bò hay leo, thường hợp nhau thành bụi, nhánh bên nhiều, có thể đạt đến 2,5 đến 3,5 m cao, bên dưới có lông, phần trên ngọn nhữa láng.
Rễ, hình trụ, đường kính khoảng 1-1,7 cm, phần trên lớn phù to, phần dưới phân nhánh nhiều những rễ phụ, dài thon, có những vết nhăn ngang dọc.
, đơn, nguyên có hơi dợn sóng, mọc cách và những cành nhỏ, những lá dạng như mọc đối. Những lá hình bầu dục kích thước khoảng 1- 7,3 cm dài  x 0,8-5,5 cm rộng, và thường được bao bởi một lớp lông ngắn, cuống lá dài khoảng 0,4 đến 4 cm.
Hoa, dạng hình chuông, khoảng 2 cm dài, đơn độc, mọc ở nách lá, dọc dài theo nhánh, có khuynh hướng đầu nghiên về phía dưới, màu vàng sáng xanh, có những đóm đỏ tím bên trong. Lá đài 5 lớn, màu xanh, tràng hoa dính hình chuông, màu vàng nhạt chia làm 5 thùy nhọn, tiểu nhụy 5, bầu noãn 5 buồng.
Trái, viên nang dài đến 2,4 cm, khi chín trở màu đỏ.
Bộ phận sử dụng :
Rễ va toàn cây đảng sâm Codonopsis pilosula, được thu hoạch khoảng 3 đến 4 năm tuổi, vào mùa thu, được phơi khô để sử dụng về sau. Rễ cây phát triển hoang nơi rừng được xem là có hiệu quả tốt hơn những cây trồng, do điều kiện môi trường thiên nhiên khác nhau.
Thành phần hóa học và dược chất :
Những thành phần hoạt động của rễ cây Đảng sâm Codonopsis pilosula, như sau :
- friedeline,
- taraxérol,
- α-spinastérol,
- α-spinastérol,
- β-D-glucopyranoside,
- n-butyl-α-D-fructofuranoside,
- và n-butyl-β-D-fructopyranoside.
Những hợp chất đã được phân lập dưới dạng :
- hespéridine (I),
- n-hexyle β-sophorosides (II),
- atractylenolide (III),
- lobetyolin (IV),
- lobetyolinin (V),
- taraxérol (VI),
- acétate d'taraxeryl (VII),
- α-spinastérol (VIII),
- 9,10,13-trihydroxy-(E)-11-octadécénoïque acide (IX),
- β-sitostérol (X),
- β-daucosterol (XI),
- và đường sucre (XII).
► Thành phần hóa học của bột rễ đảng sâm Codonopsis pilosula :
Bột rễ đảng sâm Codonopsis có nhiều chức năng áp dụng trong chẩn bệnh « lâm sàng » ( có nghĩa là chẩn bệnh tại chổ ngay trên giường bệnh mà không qua những máy móc y học ).
▪ Rễ đảng sâm Codonopsis pilosula chứa :
- saponines ,
- triterpènes,
- và stéroïdes,
- terpènes ,
- đường glucides ,
- những acides aminés ( lysine, méthionine, leucine, glycine, phénylalanine , ..v...v..),
- và đa dạng nguyên tố vô cơ  éléments inorganiques.
Thí dụ như :
▪ Inuline trong bột của rễ đảng sâm Codonopsis có một ảnh hưởng quan trọng trên :
- sự hình thành của máu sang .
▪ Nguyên tố khoáng calcium Ca, trong bột rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula có thể :
- thúc đẩy sự tăng trưởng croissance,
- và cải thiện chức năng tình dục sexuelle .
Potassium K, sodium Na, magnésium Mg những nguyên tố khác của bột rễ Codonopsis pilosula có thể điều chỉnh chức năng của :
- thần kinh nerf,
- cơ muscle,
- và những phân hóa tố trao đổi biến dưởng enzymes métaboliques.
và nó cũng đóng một vai trò quan trọng để duy trì :
- sự cân bằng nước équilibre de l'eau,
- và của sự điện giải électrolyte .
Thường thường, mặc dù những hiệu quả của bột rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula là yếu hơn trích xuất của bột nhân sâm ginseng, nó có những chức năng cơ bản tương tự như trích xuất bột nhân sâm ginseng.
Thông qua những phân tích bột rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula, hiện có rất nhiều dạng của những thành phần hóa học đã được tìm thấy trong bột rễ Codonopsis, như là :
● Terpénoïdes trong bột rễ đảng sâm Codonopsis :
Bột rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula chứa terpénoïdes khác gọi là :
- acide oléanolique,
● Saccharides và glycosides của bột rễ đảng sâm Codonopsis :
Bột rễ đảng sâm Codonopsis chứa những saccharides như là :
- monosaccharides ,
- oligosaccharides,
- và polysaccharides .
▪ và monosaccharides chánh là :
- fructose ,
▪ oligosaccharides chánh là :
- inuline .v...v..
▪ polysaccharides là những thành phần saccharides chánh của bột rễ đảng sâm Codonopsis,
▪ và Codonopsis polysaccharides của bột rễ chánh yếu là :
- hétéropolysaccharides .
● Tangshenosides trong bột rễ đảng sâm Codonopsis pilosula :
Bột rễ đảng sâm Codonopsis có chứa tangshenosides ( , , , ) , là :
- hexyle - β - D glucoside dextrose,
- α - D - fructose éthanol glucoside,
- clove glucoide,
- và  β-D-glucoside với éthanol glucoside .
● Stéroïdes trong bột rễ đảng sâm Codonopsis :
Bột rễ đảng sâm Codonopsis pilosula chứa :
- stérols ,
- α- bo’s sterol,
- α- bo’s stérone,
- và α bo’s stérol- β - D glucose glucoside ,
- stigmastérol ,
- stérone haricots,
- và stigmastérol - β – D dextrose glucoside,
- haricot stéroïde énol - β - D glucoside dextrose , ..v..v..
● Flavonoïdes trong bột rễ đảng sâm Codonopsis pilosula :
Bột rễ đảng sâm Codonopsis chứa :
- Ke yili Foline,
- luzerne,
- han scutellarine,
- và mignonette, ..v...v..
● Tinh dầu dễ bay hơi Huiles volatiles trong bột rễ đảng sâm Codonopsis :
Dầu dễ bay hơi đảng sâm là phức tạp, thường hàng chục thành phần, chủ yếu chứa :
- aldéhydes ,
- alcools,
- acides béo,
- ester acide béo,
- alcanes ,
- alcènes , ..v..v.
● Acides aminés trong bột rễ đảng sâm Codonopsis :
Theo nghiên cứu, đảng sâm Codonopsis pilosula chứa ít nhất 17 loại acides aminés, trong đó 7 loại acides aminés thiết yếu như :
- thréonine ,
- valine ,
- méthionine ,
- isoleucine ,
- leucine ,
- phénylalanine,
- và lysine .
● Thành phần vi lượng microéléments trong bột rễ Codonopsis :
Rễ đảng sâm Codonopsis pilosula chứa nhiều nguyên tố vi lượng, như là :
- Calcium Ca , Magnésium Mg , kẽm Zn, sắt Fe , Đồng Cu , Manganèse Mn, ...v..v..
● Alcaloïdes trong bột đảng sâm Codonopsis :
Alcaloïdes trong rễ đảng sâm Codonopsis bao gồm :
- alcalin Codonopsis,
- và 5 - hydroxy - 2 - hydroxy pyridine méthyle , ..v..v..
● Saccharides
Inuline đóng một vai trò quan trọng trong :
- sự hình thành máu formation du sang .
Những kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy rằng những polysaccharides cây đảng sâm  Codonopsis pilosula có thể :
- cải thiện thể lực force physique ,
- đề kháng với mệt mõi fatigue ,
- chống lại trầm cảm stress,
- và chống lại quá trình lão hóa anti-vieillissement ,
với những phản ứng phụ không độc hại non-toxiques đối với những tế bào bình thường.
● Codonopsis alcalin :
 Cây đảng sâm có hiệu quả :
- chống huyết áp động mạch cao rõ rệt antihypertenseur évident.
Trích xuất của rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể :
- cải thiện lưu lượng cung cấp cho tim débit cardiaque,
với nhịp đập tim không gia tăng rythme cardiaque aucune augmentation.
Đảng sâm cũng gia tăng lượng máu trong :
- não bộ cerveau,
- những chi dưới membres inférieurs.
- và những cơ quan organes.
Ngoài ra những thành phần hoạt chất khác trong rễ đảng sâm Codonopsis pilosula cũng có ảnh hưởng quan trọng trên cơ thể con người, do đó mà cây đảng sâm Codonopsiscũng sử dụng để thay thế cho nhân sâm ginseng .
Đặc tính trị liệu :
Đảng sâm dịu ngọt, ấm, một thảo mộc nhẹ, có :
- vị ngọt doux,
- tính bình neutre,
- không khô pas sec,
- không dầu mỡ graisse,
- và nhẹ trong tiềm năng.
được xem như :
- một thuốc bổ cho năng lượng tonique de l'énergie.
hành động chủ yếu trên :
- kênh lá lách rate .
- phổi poumons,
- và dạ dầy estomac,
Gia tăng sự bài tiết của :
- chất dịch trong cơ thể fluides corporels,
- lượng đường trong máu sang ,
- và kích thích hệ thống miễn nhiễm système immunitaire.
▪ Những nghiên cứu cho thấy rằng, đảng sâm Codonopsis pilosula :
- gia tăng huyết cầu tố hémoglobine,
- và hồng huyết cầu globules rouges,
- và giảm huyết áp động mạch pression artérielle.
Đảng sâm Codonopsis pilosula cũng gia tăng :
- mức năng lượng énergie,
- và giúp cơ thể thích ứng với sự căng thẳng adapter au stress.
- và thúc đẩy sự cảnh giác thận trọng vigilance.
● Đảng sâm Codonopsis pilosula không chỉ tiếp thêm sinh lực khí-lá lách Rat-Qi, nhưng mà cũng có thể :
- nuôi dưởng máu nourrir de sang,
- và thúc đẩy sự sản xuất chất dịch trong cơ thể fluide corporel .
● Đảng sâm Codonopsis pilosula hình như hành động giống như nhân sâm ginseng ( loài Panax ), nhưng nó dịu hơn, và có một hiệu quả tác dụng ngắn hơn, đôi khi được dùng để thay thế cho nhân sâm ginseng trong những công thức nói chung :
- thuốc bổ  toniques ,
▪ Với những ảnh hưởng của nó giống nhưng yếu hơn so với nhân sâm ginseng, đảng sâm dangshen có thể được sử dụng để thay thế nhân sâm ginseng, nhưng với liều dùng của đảng sâm phải gắp đôi đối với liều dùng của ginseng nơi mà bệnh ginseng được sử dụng, ngoại trừ, để chữa trị trong trường hợp khẩn của :
- sự suy sụp effondrement.
Vì vậy, đảng sâm Codonopsis pilosula thường được sử dụng để chữa trị những bệnh :
- suy thiếu  khí-lá lách déficience rate-qi,
- và thiếu khí phổi poumon-qi.
- và sự thiếu hụt chất dịch của cơ thể fluide de corps,
- và máu sang .
- cải thiện chức năng của cơ thể, chống mệt anti fatigue
- kích thích hệ thống thần kinh système nerveux ,
- cải thiện hệ thống miễn nhiễm système immunitaire
- gia tăng hồng huyết cầu globules rouges ,
- bạch huyết cầu globules blancs,
- và huyết cầu tố hémoglobine,
- cải thiện chức năng của đại thực bào fonction des macrophages
- tăng cường sự đông máu coagulation du sang
- tăng lượng đường máu soulève la glycémie
- và để chữa trị bệnh suy nhược faiblesse ,
- mất khẩu vị bữa ăn appétit ( chán ăn anorexie ) ,
- bệnh tiêu chảy mãn tính diarrhée chronique ,
- chứng khó thở essoufflement ,
- nhịp tim cảm nhận được pouls perceptible (đánh trống ngực palpitations ) ,
- bệnh suyễn asthme ,
- ho toux ,
- khát soif,
- và bệnh tiểu đường diabète .
▪ Đảng sâm còn được sử dụng để chữa trị :
- bệnh nhiễm bởi siêu vi khuẩn VIH,
- và để bảo vệ cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư cancer chống lại những phản ứng phụ của xạ trị radiothérapie.
Rễtoàn cây đảng sâm Codonopsis pilosula, dùng bên trong để :
- làm thích nghi adaptogène ,
- kích thích khẩu vị bữa ăn apéritif,
- tiêu hóa digestif ,
- lợi sữa galactogogue ,
- gia tăng tiết nước miếng sialagogue ,
- thuốc làm dễ tiêu stomachique,
- năng lượng thấp énergie faible,
- bệnh thiếu máu anémie ,
- thở nông, thở đem không khí tối thiều vào phổi respiration superficielle,
- và suy nhược sau cơn bệnh .
Đảng sâm Codonopsis pilosula thường nấu chín với gạo nếp và được dùng như :
- thức ăn bổ dưởng aliment tonique.
● Rễ đảng sâm khô, sử dụng nấu sắc décoction với những dược thảo khác và sử dụng để chữa trị :
- một số lớn các bệnh éventail de maladies.
Những rễ đảng sâm Codonopsis pilosula ít nhất 3 tưổi, được thu hoạch và có thể sử dụng tươi hoặc khô.
► Chức năng fonction :
▪ Ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa système digestif,  để :
- điều chỉnh tình trạng bệnh lý của sự rối loạn của nhu động dạ dầy-ruột gastro-intestinale.
▪ Cải thiện chức năng :
- những tế bào của cơ thể miễn nhiễm cellules du corps immunitaire,
- và những tế bào sản xuất kháng thể anticorps,
- gia tăng độ chuẩn của kháng thể titres anticorps;
▪ Cải thiện chức năng tạo máu hématopoïétique :
- cho những hồng huyết cầu globules rouges,
- và hồng huyết tố hémoglobine, hàm lượng được gia tăng.
▪ Chống trầm cảm anti-stress, cải thiện :
- sức đề kháng của cơ thể với những kích thích có hại.
▪ Tác dụng chống sóc anti-choc :
- tăng cường sự co bóp cơ tim contractilité myocardique,
- và cung lượng của tim débit cardiaque
► Lợi ích của trích xuất rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula Root Extract :
Rễ đảng sâm Codonopsis có một phạm vi rộng rãi của những hiệu quả dược lý và những hiệu quả dược lý pharmacologiques của rễ đảng sâm Codonopsis pilosula được khảo sát như sau:
▪ Rể cây đảng sâm Codonopsis pilosula cho hệ thần kinh trung ương Central Nervous System :
Đảng sâm Codonopsis có một hiệu quả ức chế trên hệ thống thần kinh trung ương. Rễ đảng sâm Codonopsis có thể kéo dài giấc ngủ có nguyên nhân bởi thuốc ngủ truyền thống hypnotiques traditionnels của :
- sodium pentobarbital và cho thấy hiệu quả êm dịu.
Bên cạnh đó, trích xuất của rễ đảng sâm Codonopsis có thể :
- thúc đẩy bộ nhớ mémoire,
- và cải thiện sự rối loạn của sự học hởi apprentissage.
▪ Rễ đảng sâm Codonopsis cho hệ tim mạch système cardiovasculaire :
Rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể :
- cải thiện trao đổi chất biến dưởng métabolisme của cơ tim myocarde,
- cải thiện hoạt động của phân hóa tố enzyme,
- tăng cường chức năng ty lạp thể mitochondriale của cơ tim myocarde,
- và đóng vai trò quan trọng để làm giảm bớt mệt mõi cơ tim myocarde gây ra bởi sự làm việc.
Rễ đảng sâm Codonopsis, có thể cải thiện hoạt động phân hóa tố superoxyde dismutase nhồi máu cơ tim  infarctus ( của gazon ),
- và giảm hàm lượng malondialdehyde,
- giảm phóng thích créatine kinase,
- cải thiện kỳ thu tâm systolique của cơ tim myocardique,
- và chức năng kỳ trương tâm diastolique rõ ràng.
▪ Rễ đảng sâm Codonopsis cho hệ tiêu hóa système digestif :
Như một trong những nhà y học Tàu, đảng sâm Codonopsis có hiệu quả :
- điều hòa lá lách rate,
- và chức năng của dạ dày fonction de l'estomac,
rễ dảng sâm Codonopsis pilosula có nhiều hiệu quả trên :
- hệ thống tiêu hóa système digestif.
và rễ đảng sâm Codonopsis đóng vai trò chống lại :
- bệnh loét dạ dày ulcère gastrique,
- và chống tổn thương anti lésions của niêm mạc dạ dày muqueuse gastrique.
Trích xuất của rễ đảng sâm Codonopsis của polysaccharide có thể tác dụng chống những loét dạ dày có nguyên nhân bởi :
- áp lực sự đè nén pression,
- acide acétique,
- và sodium hydroxide.
Thật vậy, đảng sâm Codonopsis pilosula đóng vai trò quan trọng trong :
- điều chỉnh nhu động đường ruột ajustement mouvement d'entrailles
▪ Rễ đảng sâm Codonopsis cho hệ miễn nhiễm système immunitaire
Trích suất của rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có một hiệu quả rõ ràng :
- hoạt động thực bào phagocytose của những đại thực bào macrophages,
 là nền tảng của sự cải thiện tăng cường hệ miễn nhiễm của cơ thể immunitaire de l'organisme.
▪ Rể đảng sâm Codonopsis chống quá trình lão hóa anti-vieillissement
Hiệu quả chống quá trình lão hóa anti-vieillissement của rễ đảng sâm Codonopsis được hiển thị như sau :
Rễ đảng sâm Codonopsis có thể :
- giảm tỷ lệ thiệt hại của hệ thống thần kinh trung ương système nerveux central,
- làm chậm lại quá trình lão hóa của mạng nội tiết của khu hạ bộ thị khu endocrinien hypothalamique,
- và cải thiện chức năng của hệ thống thần kinh trung ương một cách gián tiếp để đạt đến mục đích :
- chống lại quá trình của sự lão hóa anti-vieillissement.
Codonopsis pilosula polysaccharide có thể :
- cải thiện chức năng miễn nhiễm của cơ thể immunitaire de l'organisme,
- loại bỏ những gốc tự do  radicaux libres,
- làm giảm mức độ oxy hóa những chất béo lipide không bảo hòa peroxydation lipidique,
- và cải thiện chức năng sinh lý của cơ thể physiologique du corps,
để mà đóng vai trò :
- chống quá trình lão hóa  anti-vieillissement.
▪ Rể đảng sâm Codonopsis cho những chức năng khác :
Những nghiên cứu cho thấy rằng rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có chức năng :
- chống ung thư anti-cancer,
- và kháng khuẩn anti-bactérienne, ..v..v..
Chủ trị : indications
● Rễ cây đảng sâm được sử dụng trong trường hợp :
- thiếu khí Qi phổi,
- ho kéo dài persistante toux,
- và bệnh suyễn asthme của loại do sự thiếu hụt,
- sự thiếu hụt của phổi poumon và của thận rein ,
- suy thận rein trong việc giữ khí,
- thở ngắn và suyễn,
đảng sâm, thường sử dụng kết hợp với :
- rễ của cây hoàng kỳ astragale họ Fabaceae,
- trái của Schisandra, ........
Và những đơn thuốc khác để :
- bổ phổi tonifier les poumons,
- và thận reins,
và cải thiện sự hô hấp respiration, để làm :
- giảm bệnh suyễn asthme .
● đối với sự thiếu hụt, của :
- lá lách rate và dạ dày estomac ,
- sự chán ăn anorexie ,
- phân lỏng selles molles ,
- sự tiều tụy, hốc hác emeciation,
- và mệt mõi lassitude ,
- hoặc chìm đắm  trong khí Qi hoặc ở trung jiao, ( khu vực ở giữa cơ thể bao gồm Tỳ tạng, dạ dày, túi mật và những cơ quan gan ).
- tiêu chảy dai dẵng diarrhée persistante,
- và sa trực tràng proctoptosis ,
Đảng sâm dangshen dùng kết hợp với :
- căn hành atractylodes trắng,
- rễ cây hoàng kỳ astragale ,
- rễ bupleurum,
- căn hành cimicifuga,
và những dược thảo khác để tiếp thêm sinh lực khí Qi và dương Yang .
● Đối với sự tổn thương của :
- khí Qi và âm Yin bởi nhiệt chaleur,
- đổ mồ hôi transpiration ,
- mệt mõi lassitude ,
- bực tức, tức giận véxation,
- và khát soif ,
dangshen có thể kết hợp với :
- rễ ophiopogon,
- trái Schisandra ,
- căn hành roseau reed,
và những dược thảo khác để :
- nuôi âm Yin ,
và thúc đẩy sinh ra :
- dịch chất của cơ thể fluide corporel .
● Đối với tình trạng :
- nhợt nhạt do thiếu máu carence de sang ,
- hoặc thiếu hụt khí Qi,
- và máu sang,
đảng sâm thường sử dụng kết hợp với :
- rễ bạch chỉ Tàu angélique chinoise ,
- bào chế rễ sinh địa rehmannia ,
- lớp vỏ ngoài của trái nhản longane aril,
và những dược thảo khác để tiếp thêm sinh lực cho khí Qimáu sang .
Kinh nghiệm dân gian :
● Khoa học dân gian dược thảo :
▪ Tạo máu Hematopoietic phù hợp cho :
- bệnh thiếu máu mãn tính anémie chronique ,
- bệnh vàng da chlorose ,
- bệnh bạch cầu leucémie ,
- viêm hạch bạch huyết adénopathie ,
- bệnh còi xương, gầy ốm rachitisme .
  Chất dược dùng làm thuốc Tàu thủ công, tiềm năng chữa lành, cho :
- những vết thương bên trong cơ thể blessures internes ,
- lạnh dạ dày estomac froid ,
- giảm lẹ bệnh kiết lỵ kéo dài long dysenterie ,
- sự giao nhau của bệnh suyễn intersection de l'asthme,
- và chứng quá khát nước polydipsie ,
- đổ mộ hôi tự nhiên bởi nhiệt transpiration spontanée de la chaleur ,
sản xuất cho tất cả những bệnh, trong :
- bệnh băng huyết của phụ nữ métrorragies,
- bào thai fœtus.
Nghiên cứu :
Theo y học truyền thống, rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể tiếp thêm sinh lực cho lá lách rate, để tái tạo khí Qi, thúc đẩy sự sản xuất dịu chất trong co thể fluide corporel , để :
- làm dịu cơn khát,
- kích hoạt máu activation de sang,
- và hòa tan sự ứ trệ dissolution de la stase,
- điều hòa lá lách rate và dạ dày estomac.
Những nghiên cứu dược học hiện đại cho thấy rằng những thành phần hóa học của rễ đảng sâm Codonopsis mô tả bên trên, thành lập cơ sở vật chất để cho cường tráng. Rễ cây đảng sâm Codonopsis có thể :
- tăng cường điều kiện thể chất condition physique,
- cải thiện hệ thống miễn nhiễm con người immunité humaine ,
- cải thiện trí nhớ mémoire
và có những hiệu quả :
- chống quá trình lão hóa anti-vieillissement ,
- chống oxy hóa anti-oxydation ,
- chống thiếu oxy cho máu anti-hypoxie ,
- chống mệt mõi anti-fatigue ,
- chống ung bướu khối u anti-tumorale ,
- và còn tiếp theo .....
● Hiệu quả trên hệ thần kinh trung ương système nerveux central :
Wang đã cho biết việc tiêm trích xuất rễ đảng sâm Codonopsis pilosula, có thể ức chế một cách đáng kể :
- hệ thống thần kinh trung ương système nerveux central .
Những trích xuất có thể hợp tác với hành động gây mê anesthésique của éther để :
- cải thiện giấc ngủ có nguyên nhân bởi chất amobarbital sodium,
- và ngăn cản những sự co giật convulsions,
gây ra do bởi :
- dòng điện électricité ,
- pentylenetetrazol,
- và chất strychnine nitrate.
Xu đã nghiên cứu chuyển động tư do của chuột sau khi cho tiêm vào trong phúc mạc ( màng bụng ) intrapéritonéale và cho thấy rằng rễ đảng sâm Codonopsis polysaccharide (RPC ) có một hiệu quả ức chế trên :
- hệ thống thần kinh trung ương système nerveux central,
Trong đó có thể rõ ràng, giảm chuyển động của chuột tự do, gia tăng tác dụng ngủ gây ra bởi :
- pentobarbital sodique,
- và hydrate de chloral dormir .
Đồng thời, Codonopsis polysaccharide RPC có thể giảm nhiệt độ của cơ thể ( thân nhiệt ). Vì vậy, RPC có hiệu quả :
- giảm đau analgésiques,
- và hạ sốt antipyrétiques,
và những hoạt động gợi ý rằng những thành phần ức chế trung ương của rễ cây đảng sâm Codonopsis.
Rễ cây đảng sâm Codonopsis cí thể hành động trên cả 2 bên của não để :
- thuận lợi cho trí nhớ của người trẻ,
- và cho những người cao tuổi .
Zhang đã tìm thấy rằng rễ  đảng sâm có thể kéo dài thời gian của giấc ngủ gây ra bởi :
- pentobarbital sodique,
- và éther,
theo phương pháp thực hiện trong mê cung labyrinthe của nước.
Ngoài ra, rễ đảng sâm cũng có thể :
- cải thiện học vấn étude,
- và xáo trộn trí nhớ của chuột gây ra bởi scopolamine.
● Hiệu quả trên sự điều hòa miễn nhiễm Immunoregulation :
Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng rễ cây đảng sâm Codonopsis có thể gia tăng :
- hoạt động miễn nhiễm của cơ thể immunitaire organique.
Cao, thấy rằng rễ đảng sâm Codonopsis pilosula, có thể thúc đẩy :
- những tế bào bạch huyết lymphocytes :
- phản ứng tăng sinh proliférer,
- và IL-2 sản xuất rõ ràng,
 sự lựa chọn này được tăng cường bởi sự gia tăng liều dùng ở những con gà .
Yang tiêm vào :
- những con cừu những hồng huyết cầu,
- và ovalbumine trong những chuột, thực hiện trên cơ thể sinh vật in vivo,
sau đó phát hiện kháng thể của chúng tương ứng sau khi cho với rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula , cho thấy rằng phản ứng miễn dịch được gia tăng cho với Codonopsis pilosula.
Kết quả này, có thể chỉ ra rằng những đại phân tử polysaccharides có thể thực hiện những hoạt động :
- điều hòa miễn nhiễm immunorégulatrices
với những thụ thể của hệ thống miễn nhiễm système immunitaire của niêm mạc ruột muqueuse intestinale, nhưng cơ chế cần được nghiên cứu tiếp tục.
▪ Cũng có những nghiên cứu chỉ ra rằng, sau khi tiêm dưới da của dung dịch cồn rễ Codonopsis và rễ codonopsis polysaccharis, chỉ số thực bào phagocytose và tĩ lệ phần trăm thực bào phagocytaire của những đại thực bào macrophages phúc mạc ( màng bụng ) intrapéritonéale gia tăng một cách đáng kể, tất cả như là trọng lượng của những cơ quan miễn nhiễm organes immunitaires.
● Hiệu quả trên hệ tim mạch système cardio-vasculaire :
Có nhiều nghiên cứu chú trọng vào hiệu quả của rễ đảng sâm Codonopsis trên :
- hệ thống tim mạch système cardiovasculaire .

Wang cũng đã phát hiện rằng những dung môi khác nhau của trích xuất tương ứng với những hiệu quả khác nhau.

Trích xuất trong nước của rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula có khả năng giảm độ nhớt viscosité máu của chuột trong khi trích xuất trong éther có thể :

- gia tăng hoạt động tiêu sợi huyết fibrinolysis,

- và giảm kết tập những tiểu cầu agrégation plaquettaire,

Lin đã thông qua phân tích định tính qualitative và định lượng quantitative thành phần hóa học tế bào cytochimique, để :
- phát hiện số lượng và hoạt động của glycogène,
- và phân hóa tố succinate déshydrogénase (SDH ),
( là một phân hóa tố oxydoréductase của chuổi phản ứng hô hấp nằm bên trong màng ty lạp thể mitochondries ).

▪ Trong những tế bào của máu ngoại vi của những bệnh nhân mắc bệnh tim động mạch vành cardiaques coronaires sau khi cho uống liên tục dung dịch rượu rễ đảng sâm Conodopsis trong vòng 4 tuần.

Những kết quả chỉ ra rằng số lượng và hoạt động của :

- glycogène,

- và succinase déhydrogénase SDH,

của những bệnh nhân tim động mạch vành đã gia tăng đáng kể.

● Hiệu quả trên hệ tiêu hóa système digestif :
Hành động chống loét anti-ulcéreux, ảnh hưởng trên :
- nhu động của ruột-dạ dày gastro-intestinale,
- và hệ thống tuyến nội tiết système endocrinien,
của rễ cây đảng sâm Codonopsis đã được xác định bởi những nghiên cứu.
Liu đã tiến hành một loạt nghiên cứu để khảo sát hiệu quả của rễ đảng sâm Codonopsis chống lại :
- tổn thương niêm mạc dạ dày muqueuse gastrique .
Những kết quả chỉ ra rằng rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula có thể bảo vệ những tổn thương của niêm mạc dạ dày muqueuse gastrique một cách đáng kể.
Nó có thể kháng lại tổn thương niêm mạc dạ dày muqueuse gastrique gây ra bởi :
- alcool,
- acide chlohydrique HCl  0,6 N,
- và sút NaOH 0,2 N,
▪ Gia tăng hàm lượng chất nhầy mucus tiếp hợp rõ rệt trên màng nhày dạ dày muquese gastrique của những chuột bình thường.
▪ Giảm hàm lượng của :
- dịch chất trong dạ dày suc gastrique,
- độ acide trong dạ dày acidité gastrique ,
Liu đã cho rằng những hiệu quả của rễ cây đảng sâm Codonopsis trên sự ngăn ngừa của những tổn thương niêm mạc dạ dày muquese gastrique liên quan với sự cải thiện của hiệu quả :
- bảo vệ tế bào cytoprotecteur trên niêm mạc dạ dày,
- và những hiệu quả dược lý pharmacologiques này là phụ thuộc vào liều dùng.
Rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula cũng có thể đối kháng rõ rệt sự co thắt siết lại của những phân đoạn cô lập của hồi tràng iléon của thỏ gây ra bởi chất acétylcholine.

Kong chỉ ra rằng những trích xuất của rễ cây đảng sâm Codonopsis có thể thúc đẩy phân hóa tố ornithine décarboxylase (ODC ) biểu hiện của chất đạm protéine tốt hơn so với thuốc đơn độc.

và những hiện tượng có thể chỉ ra rằng trích xuất có thể :

- thúc đẩy sự tăng sinh tế bào prolifération cellulaire bởi kích hoạt của ODC,

- và sửa chữa những niêm mạc muqueuses.

● Hiệu quả trên máu sang và hệ thống sinh huyết tố hématopoïétique :
Đã được báo cáo rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể cải thiện :
- hệ thống vi tuần hoàn microcirculation,
- và lưu lượng luân chuyển máu của cơ quan hémorhéologie,
- và giảm chỉ số hồng cầu xơ cứng érythrocytes de sclérose..
cho rằng rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể:
- gia tăng số lượng bạch huyết cầu leucocytes,
của những bệnh nhân mắc bệnh ung thư cancer, chữa trị bởi phương pháp xạ trị radiothérapie,
- và hiệu quả tốt hơn khi được kết hợp với thuốc gia tăng bạch cầu leucocytes.
Gao thấy rằng rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể giảm một cách đáng kể:
- số lượng hồng huyết cầu,
- và nồng độ huyết cầu tố ( p < 0,01 ) ,
- và gia tăng số lượng tiểu cầu plaquettes .

● Tổ chức hành động actions organisme - Bảo vệ protection :

Gần đây, một số nghiên cứu cho thấy những rễ cây đảng sâm Codonopsis pilosula có những hiệu quả bảo vệ trên những tổn thương cơ thể.

Nó đã được báo cáo rễ đảng sâm Codonopsis pilosula có thể gia tăng :

- nồng độ kích thích tố gastrine trong máu, tiết ra bởi các tế bào niêm mạc ở phần dưới của dạ dày,

- chức năng kích thích sự bài tiết acide HCL trong đáy dạ dày.

- và kích thích tố motiline, thúc đẩy hoạt động vận động dạ dày, nơi có độ pH thấp ( acide ) và ức chế khi độ pH cao ( kiềm ).

do đó, nó có lợi để :

- cải thiện những rối loạn chức năng dạ dày-ruột gastro-intestinale,

Hiệu quả xấu và rủi ro : 
● An toàn :
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, không quy định chặt chẽ các loại thảo mộc và chất bổ sung. Nó không có một sự bảo đảm nào cho :
- sự chắc chắn force,
- độ tinh khiết pureté,
- hoặc tính an toàn của những sản phẩm,
- và hiệu quả có thể thay đổi khác nhau.
Nên tham khảo vớí những nhà y học có trình độ để tham vấn nếu gặp phải những tác dụng phụ.
● Dị ứng Allergies
▪ Nên tránh sử dụng cho những cá nhân :
- đang bị dị ứng allergie,
- hoặc quá mẫn hypersensibilité
với đảng sâm Codonopsis pilosula, những thành phần hoặc những loài liên quan đến họ Campanulaceae.
● Phản ứng phụ và cảnh bao Effets secondaires et mises en garde :
▪ Thiếu sự cung cấp những thông tin của sự chẩn bệnh tại chổ clinique, liên quan đến sự an toàn của cây đảng sâm codonopsis.
Và tác dụng phụ ở người đã được ghi nhận cho cây dảng sâm Codonopsis.
▪ Sử dụng với tất cả sự thận trọng ở những bệnh nhân với :
- những rối loạn của sự đông máu troubles de la coagulation,
-  hoặc đang dùng thuốc chống đông máu anticoagulant,
- hoặc thuốc kháng tiểu cầu anti-agrégants plaquettaires.
▪ Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân :
- đang dùng thuốc nhuận trường ,
- hoặc thuốc làm mềm phân émollients fécaux,
- hoặc đã bị viêm ruột enflammé l'intestin,
- hoặc viêm ruột thừa appendicite.
Theo truyền thống, đảng sâm Codonopsis pilosula được sử dụng để thúc đẩy :
- sự tiêu hóa digestion,
- và làm sạch đường ruột tractus intestinal.
▪ Sử dụng với sự cẩn thận ở những bệnh nhân dùng thuốc :
- kháng acide antiacides,
- hay những thuốc trào ngược dạ dày reflux gastriques,
▪ Tránh sử dụng ở những phụ nữ :
- đang cố gắng để có thai devenir enceinte.
- mang thai grossesse,
- và cho con bú allaitement
Lý do ở chỗ, thiếu những bằng chứng cụ thể khoa học cung cấp cho người.
Ứng dụng :
Liều dùng :
● Người lớn Adultes ( 18 tuổi và hơn ) :
▪ Không có chứng minh liều dùng an toàn và hiệu quả cho người lớn.
Theo truyền thống, 3-9 grammes rễ cây đảng sâm Codonopsis, nấu sắc décoction được sử dụng.
▪ Một số bệnh có thể được yếu cầu liều dùng lên đến 30 gr / ngày .
● Trẻ  em ( dưới 18 tuổi ) :
▪ Không có chứng minh liều dùng an toàn và hiệu quả cho trẻ em.
Thực phẩm và biến chế :
Cây đảng sâm thường hầm chung với những dược thảo hoặc những trái khác để hình thành một món súp bổ dưởng và có thể dùng để chữa trị.
Thí dụ như :
Món súp gà tiềm nấm và dược thảo :
Thành phần gồm :
- nấm,
- Gừng Gingembre,
- Táo đỏ,
- Đảng sâm Codonopsis pilosula,
- Ngọc trúc thơm Polygonatum odoratum.


Nguyễn thanh Vân